LEAN by Willemen

De Lean-filosofie is een breed verspreid gedachtegoed binnen onze Groep. Alle bedrijven passen de verbetermethodiek toe om enerzijds verspillingen te elimineren en anderzijds te leren en te verbeteren, en dat elke dag opnieuw. Zo verhogen we én de projectkwaliteit én de klantwaarde.

De verschillende bedrijven in onze Groep passen Lean op hun bedrijfsspecifieke manier toe. Sommige van onze bedrijven hebben Lean-coaches die op de werven zorgen voor de nodige pragmatische begeleiding. Ook werd geïnvesteerd in voorgedrukte Lean-borden met gekleurde en beschrijfbare magnetische post-its. Daarmee namen we afscheid van de klassieke weekflappen en de papieren post-its. En we gaan voor een digitale Lean-planning. We geloven fel in het belang van fysieke interactie tijdens Lean-planningssessies, maar door corona was dat niet altijd mogelijk. Daarom werken we met een Excel-versie van een Lean-planning die we via Sharepoint met elkaar delen. Op die manier kunnen meerdere mensen tegelijkertijd in een Teams overleg een online Lean-planningssessie houden.

Lean is ook geen exclusief gebeuren op de werf alleen, zo gebeurt de aankoop bij de aannemingsbedrijven en de planning in de magazijnen en ateliers al volgens deze methodiek. Nog in de magazijnen wordt de 5S-systematiek toegepast onder de noemer ‘Een vaste plaats voor alles, alles op zijn plaats!’. Deze systematiek brengen we sinds dit jaar ook naar de werf, onder andere bij het beheer van de opslagplaatsen en bij de werfinrichting.

Bij de opstart van een nieuw project passen we al van bij de projectplanning een verbeteringsproces toe. Vervolgens kijken we bij de start van de uitvoering opnieuw naar de planning, en dit samen met de onderaannemers. In deze stap gaan we samen na hoe we de werken slimmer en dus efficiënter kunnen uitvoeren. Die ruimte voor inbreng vanuit de onderaannemers draagt er ook toe bij dat ze meedenken in het verbeteren van de kwaliteit van het project. Tweemaal winst, dus.

LEAN-nieuws

13/11/2018 - 10:30

Confederatie Bouw Limburg lanceerde op woensdag 7 november het boek “Lean bouwen, een leidraad van Lean-principes voor de bouwsector”. Het is de eerste Vlaamse publicatie over Lean in de bouw met praktijkvoorbeelden uit ons land én concrete tips & tricks. Willemen Groep focust al enkele jaren op Lean. Onze groep zette dan ook graag mee zijn schouders onder dit bo

23/04/2018 - 16:30

Willemen Groep was afgelopen weekend partner van de eerste Belgische hackathon voor bouwbedrijven, georganiseerd door de Confederatie Bouw en het WTCB. De hackathon stelde zichzelf als doel de digitaliseringsuitdagingen van de bouwbedrijven aan te pakken.

12/04/2018 - 07:45

Kumpen wil een lerende organisatie zijn: ze willen leren uit de struikelblokken die ze tegenkomen op de werven. Ze stappen af van een piramidale structuur en evolueren richting zelfsturende teams, waarbij de leidinggevende de functie van coach krijgt. Op die manier verkorten ze de doorlooptijd van hun projecten en garanderen ze een hogere kwaliteit die ze met minder kosten realiseren. Kumpen plant nu al meer dan twee jaar volgens de Leanmethode, maar voor hun nieuwe kantoor gaan ze nog een stapje verder met Lean.

27/02/2018 - 10:30

De voorbereidende werken voor de bouw van het nieuwe kantoor van Kumpen schuin tegenover het huidige gebouw in Hasselt zijn gestart. Voor de werknemers is het aftellen naar hun nieuwe werkplek nu dus echt begonnen. Door BIM toe te passen en door Lean te plannen, schakelt Kumpen het bouwproces meteen naar de hoogste versnelling. Dat is nodig, want ze voorzien de bouw eind dit jaar af te ronden.

17/02/2018 - 14:15

Gisteren verzamelde Kumpen naar jaarlijkse gewoonte haar 320 werknemers op de PXL-hogeschool in thuisstad Hasselt voor een opleidingsdag. Het thema veiligheid stond als blijvende prioriteit centraal tijdens deze opleiding die niet alleen aandacht schonk aan preventie maar ook aan Lean-plannen, waarbij alle betrokken partijen van in het begin betrokken zijn. Door een project op voorhand in gedachten op te bouwen kunnen we immers eventuele problemen voorkomen en de doorlooptijd van een project verkorten.

Pagina's