LEAN by Willemen

De Lean-filosofie is een breed verspreid gedachtegoed binnen onze Groep. Alle bedrijven passen de verbetermethodiek toe om enerzijds verspillingen te elimineren en anderzijds te leren en te verbeteren, en dat elke dag opnieuw. Zo verhogen we én de projectkwaliteit én de klantwaarde.

De verschillende bedrijven in onze Groep passen Lean op hun bedrijfsspecifieke manier toe. Sommige van onze bedrijven hebben Lean-coaches die op de werven zorgen voor de nodige pragmatische begeleiding. Ook werd geïnvesteerd in voorgedrukte Lean-borden met gekleurde en beschrijfbare magnetische post-its. Daarmee namen we afscheid van de klassieke weekflappen en de papieren post-its. En we gaan voor een digitale Lean-planning. We geloven fel in het belang van fysieke interactie tijdens Lean-planningssessies, maar door corona was dat niet altijd mogelijk. Daarom werken we met een Excel-versie van een Lean-planning die we via Sharepoint met elkaar delen. Op die manier kunnen meerdere mensen tegelijkertijd in een Teams overleg een online Lean-planningssessie houden.

Lean is ook geen exclusief gebeuren op de werf alleen, zo gebeurt de aankoop bij de aannemingsbedrijven en de planning in de magazijnen en ateliers al volgens deze methodiek. Nog in de magazijnen wordt de 5S-systematiek toegepast onder de noemer ‘Een vaste plaats voor alles, alles op zijn plaats!’. Deze systematiek brengen we sinds dit jaar ook naar de werf, onder andere bij het beheer van de opslagplaatsen en bij de werfinrichting.

Bij de opstart van een nieuw project passen we al van bij de projectplanning een verbeteringsproces toe. Vervolgens kijken we bij de start van de uitvoering opnieuw naar de planning, en dit samen met de onderaannemers. In deze stap gaan we samen na hoe we de werken slimmer en dus efficiënter kunnen uitvoeren. Die ruimte voor inbreng vanuit de onderaannemers draagt er ook toe bij dat ze meedenken in het verbeteren van de kwaliteit van het project. Tweemaal winst, dus.

LEAN-nieuws

19/12/2017 - 08:45

Begin december vond bij Kumpen de eerste Lean Planning-sessie in Wallonië plaats. Op de werf van het toekomstige opleidingscentrum IFAPME in Doornik schakelen ze samen met Franki het bouwproces daarmee een versnelling hoger. Binnen ruim drie maanden moet dit Waalse centrum voor beroepsopleidingen volledig klaar zijn.

15/12/2017 - 08:45

In het kader van de sanering van de Rijsbeek plant het Kumpen Infra-team de werken in en rond de Wijerstraat in Spalbeek ondertussen volgens de Lean-methode verder. Deze eerste ervaring met Lean binnen Infra zal meteen het startschot zijn om nieuwe projecten op dezelfde efficiënte manier te plannen en uit te voeren.

04/12/2017 - 09:30

Vorig weekend is het nieuwe politie- en brandweergebouw in Borgloon officieel ingehuldigd. Voortaan zitten politie en brandweer dus samen in één gebouw op een toplocatie. Dankzij de ligging vlak aan de stroopfabriek kan de brandweer 15 minuten sneller bij een brand toekomen. Bij de politie komen nu alle diensten van het kanton Borgloon samen op één locatie.

06/11/2017 - 12:00

Vorige week zijn onze collega’s van Kumpen Renovatietechnieken gestart met het installeren van de nodige liners om het 60 jaar oude transportriool in Vlissingen te renoveren. Afgelopen donderdag installeerden ze de grootste liner die niet alleen 270 meter lang was, maar ook 16,7 ton woog. Daarmee is meteen een dubbel record gevestigd.

30/06/2017 - 10:30

32 verschillende bedrijven nemen vanaf 1 juli hun intrek in de oude industriële Philipshal op de Corda Campus in Hasselt. Het gebouw krijgt de naam Corda-A en is 5.400 vierkante meter groot. Het Kumpen Bouw-team heeft de hal in minder dan 5 maanden tijd tot 54 werkunits, zes kantooreilanden en 40 flexplekken getransformeerd.

Pagina's