LEAN by Willemen

De Lean-filosofie is een breed verspreid gedachtegoed binnen onze Groep. Alle bedrijven passen de verbetermethodiek toe om enerzijds verspillingen te elimineren en anderzijds te leren en te verbeteren, en dat elke dag opnieuw. Zo verhogen we én de projectkwaliteit én de klantwaarde.

De verschillende bedrijven in onze Groep passen Lean op hun bedrijfsspecifieke manier toe. Sommige van onze bedrijven hebben Lean-coaches die op de werven zorgen voor de nodige pragmatische begeleiding. Ook werd geïnvesteerd in voorgedrukte Lean-borden met gekleurde en beschrijfbare magnetische post-its. Daarmee namen we afscheid van de klassieke weekflappen en de papieren post-its. En we gaan voor een digitale Lean-planning. We geloven fel in het belang van fysieke interactie tijdens Lean-planningssessies, maar door corona was dat niet altijd mogelijk. Daarom werken we met een Excel-versie van een Lean-planning die we via Sharepoint met elkaar delen. Op die manier kunnen meerdere mensen tegelijkertijd in een Teams overleg een online Lean-planningssessie houden.

Lean is ook geen exclusief gebeuren op de werf alleen, zo gebeurt de aankoop bij de aannemingsbedrijven en de planning in de magazijnen en ateliers al volgens deze methodiek. Nog in de magazijnen wordt de 5S-systematiek toegepast onder de noemer ‘Een vaste plaats voor alles, alles op zijn plaats!’. Deze systematiek brengen we sinds dit jaar ook naar de werf, onder andere bij het beheer van de opslagplaatsen en bij de werfinrichting.

Bij de opstart van een nieuw project passen we al van bij de projectplanning een verbeteringsproces toe. Vervolgens kijken we bij de start van de uitvoering opnieuw naar de planning, en dit samen met de onderaannemers. In deze stap gaan we samen na hoe we de werken slimmer en dus efficiënter kunnen uitvoeren. Die ruimte voor inbreng vanuit de onderaannemers draagt er ook toe bij dat ze meedenken in het verbeteren van de kwaliteit van het project. Tweemaal winst, dus.

LEAN-nieuws

10/04/2017 - 12:00

Kumpen steekt momenteel alle handen uit de mouwen om het uitbreidingsproject op de Hasseltse Corda Campus in een recordtempo klaar te krijgen. In slechts 4 maanden tijd moeten hal A en B volledig klaar zijn zodat een 25-tal kleinere bedrijven er na de zomer hun intrek kunnen nemen.

Pagina's