Activiteiten

 

Willemen Groep biedt totaaloplossingen voor uw bouw- of renovatieproject. Vanaf de eerste dag bekijken we samen met u hoe we uw project het best aanpakken. Een goede analyse, planning en communicatie zijn fundamenteel voor het vlot verloop van een bouwproces. Als bouwpartner streven we steeds naar de hoogst mogelijke kwaliteit binnen het vooropgestelde budget. We mogen dan alle nodige erkenningen en certificaten in ons bezit hebben, de uitvoering op de bouwwerf is de enige getuige van ons vakmanschap.

Tijdens elke beslissende fase, of het nu gaat om het voortraject, het ontwerp, de uitvoering, de opleveringsfase of de nazorg, zijn we altijd een gewaardeerde partner voor opdrachtgever, architect, studiebureaus en andere stakeholders.

 

Bij complexe en bijzonder uitdagende burgerlijke bouwprojecten komt het er vooral op aan om oplossingen op maat te bedenken. Viaducten, tunnels, kaaimuren of spoor- en wegbruggen vergen nu eenmaal een grondige dossierkennis en ervaring. Voor dergelijke projecten kunnen we bij Willemen Groep een beroep doen op ons studiebureau dat de meest geschikte en economisch haalbare uitvoeringsmethodes uitwerkt, in nauwe samenwerking met de klant. Naast onze knowhow en technische competentie speelt de ingenieuze en inventieve aanpak van onze ingenieurs eveneens een doorslaggevende rol. Bovendien kunnen we voor civiele werken in combinatie met infrastructuurwerken blindelings vertrouwen op de competentie van onze collega-bedrijven binnen de groep. Zij helpen meezoeken naar de optimale oplossing.

 

Als toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent voert Willemen Groep een brede waaier aan opdrachten uit: vernieuwen van doortochten, betonneren of asfalteren van snelwegen, bestratings- en rioleringswerken,… Met vijf eigen asfaltcentrales produceren we jaarlijks meer dan 1.000.000 ton asfalt. Onze zes beton- en breekcentrales verspreid over het ganse land vormen bouwafval om tot COPRO-gekeurde puingranulaten. We beschikken bovendien over ons eigen transportbedrijf waarmee we onze werven en centrales bevoorraden.

Onze medewerkers schuwen weekend- noch nachtwerk om hun opdracht tijdig af te werken. Kwaliteit en veiligheid zijn daarbij essentiële aandachtspunten, net als onze ecologische voetafdruk. Voortdurend gaan we op zoek naar efficiëntere en duurzamere productiemethodes. Onze eigen onderzoekscentra en laboratoria vormen daar een onbetwistbare meerwaarde in, net als de nauwe samenwerking met andere aannemingsbedrijven van de groep.

Aannemer

 

Onze specifieke knowhow maakt Willemen Groep tot een sterke speler in haven- en luchthavenwerken. Een van onze specialisaties is de aanleg van terreinen voor havengerelateerde activiteiten, zoals overslagterminals. Maar ook op het tarmac van de Belgisch luchthavens zijn we thuis. De afgelopen jaren renoveerden we verschillende start- en landingsbanen en taxi runways. Ook op bouwkundig vlak zijn de luchthaveneisen geen onbekend terrein voor ons. 

Aannemer

 

Samen met de aannemingsbedrijven binnen Willemen Groep zorgt WILLEMEN REAL ESTATE over heel België voor de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatieve en energievriendelijke appartementsgebouwen en wooncomplexen op mooie locaties en aan aantrekkelijke prijzen. Via smart hometechnologie streven we naar het hoogste comfort en trachten we onze kopers volledig te ontzorgen. Naast residentiële projecten hebben we ook PPS- en mixed use-projecten, studenten- en serviceflats in onze portefeuille. Een klantgerichte aanpak en doorgedreven samenwerking met makelaars zijn de sleutel tot succes. Onze medewerkers volgen alle dossiers van A tot Z op, wat resulteert in een tijdige, kwaliteitsvolle en vlotte afwerking van onze projecten. 

 

Samen weten we meer dan alleen. Vanuit die optiek brengt Willemen Groep zijn kennis en expertise graag al in een vroeg stadium in het bouwproject in. Wanneer we samen met de andere bouwpartners grondig én gelijktijdig naar de verschillende aspecten kijken, detecteren we vroegtijdig problemen of zaken die geoptimaliseerd kunnen worden. Zo komen we samen tot technisch haalbare en betaalbare concepten.

Onze bouwteamervaring maakt dat Willemen Groep ook sterk is in de verschillende design & buildformules (DBFMO) en PPS-trajecten. Door de specifieke kennis en ervaring van verschillende bedrijven binnen Willemen Groep samen te brengen, bieden we een geïntegreerd antwoord op maat van iedere uitdaging. En dat niet alleen bouwkundig, maar ook op vlak van langdurig onderhoud en creatieve financieringsoplossingen.

Willemen Groep participeert niet alleen zelf financieel in projecten, maar heeft met Willemen Project Finance ook het nodige netwerk en kennis om vreemd kapitaal aan te trekken. Werken in bouwteam vergt een gigantische dosis knowhow, kennis en flexibiliteit. En laat onze groep hier nu net in uitmunten. Onze rol is vooral sturend. Zo bepalen en optimaliseren we immers kritisch het volledige bouwproject , en dat tijdens de volledige levenscyclus ervan.

 

WILLEMEN PROJECT FINANCE is het kenniscentrum voor projectfinanciering binnen Willemen Groep. Vanuit die rol staat het team in voor:

• het bundelen van alle kennis over projectfinanciering
• het uitwerken van competitieve financieringsvoorstellen in wedstrijdaanbestedingen
• het managen van de projectvennootschappen (SPV) voor projecten in beheer
• het risicomanagement voor de projecten in beheer

Alle bedrijven binnen Willemen Groep kunnen bij Willemen Project Finance terecht voor ondersteuning rond financiering, strategie en het management van complexe wedstrijdaanbestedingen. Het team van Willemen Project Finance zorgt voor een uitgekiende financieringsaanpak en begeleidt hen in de strategie en de onderlinge interactie om tot een integrale offerte te komen.

In zijn projectfinanciering onderscheidt Willemen Project Finance zich van de markt met innovatieve financieringsoplossingen op maat van het project. Tijdens het projectmanagement treden we naar voren als aandeelhouder en beheerder van de projectvennootschap (SPV).

Willemen Project Finance blijft betrokken in zijn projecten vanaf de aanbesteding tot het einde van het contract en vormt zo de rode draad voor de klant en de financiers. Als contactpersoon voor de klant ontzorgen we hem in de communicatie en relatie met de uitvoerende partijen.

Aannemer

 

In 2014 zetten we onze eerste stappen in het uitvoeren van projecten buiten onze landsgrenzen. We hebben enkele mooie internationale projecten gerealiseerd zoals de Belgische Ambassade in Kinshasa (DR Congo), de Belgische Ambassade in Rabat (Marokko), een datacenter voor CyrusOne in Amsterdam (Nederland) en één van de meest technisch geavanceerde containerterminals ter wereld in de haven van Tanger (Marokko).

Eind 2022  hebben we beslist om onze activiteiten terug te plooien op onze thuismarkt en onze internationale aanwezigheid af te bouwen. Onze activiteiten in het Groothertogdom Luxemburg werden verkocht en in andere landen werken we enkel nog lopende projecten af. Kumpen behoudt wel een sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt wat betreft rioolrenovatie.