Beschrijving

Willemen Infra voert volgende opdrachten uit:

  • Grondwerken: Bij de aanleg van wegen heb je vaak veel aan- en afvoer van grond, ophogingen, uitgravingen of grondverzet. Verder is het vaak noodzakelijk dat oppervlakken geprofileerd of verdicht worden. Voor dit soort werken zijn wij dé ideale partner, omdat we beschikken over de juiste expertise, ervaren personeel en degelijk materieel.
  • Rioleringswerken: We beschikken over een decennialange ervaring in het plaatsen van diverse types rioleringen. Goed aangelegde en degelijk onderhouden rioleringen zijn van cruciaal belang voor een goede waterafvoer.
  • Funderingswerken: Een goed aangelegde weg rust op goede funderingen en helpt latere verzakkingen te vermijden. Onze funderingen moeten bestand zijn tegen optredende spanningen en vervormingen. We maken een onderscheid tussen ongebonden funderingen (steenslag) en hydraulisch gebonden funderingen (zandcement, schraal beton, puzzolaanbeton, …). Voor grotere, lijnvormige werken maken we gebruik van een glijbekisting.
  • Civiele werken: Dergelijke werken omvatten de realisatie van bruggen, wegtunnels, fietstunnels, geluidsschermen, pompstations en doortochten. Daarbij kunnen we voor de realisatie of herstelling ervan rekenen op onze eigen bekistingsploegen en mobiele betoncentrales.
  • Stabilisatiewerken: In de wegenbouw is hergebruik van grondstoffen vanuit milieu- en kostenoverwegingen niet meer weg te denken. Fabrikanten van wegenbouwmachines en wegenbouwers sloegen daarom de handen in elkaar om machines en technieken te ontwikkelen die de aanwezige grondstoffen ter plaatse kunnen recycleren. Zo kunnen we oudere verhardingen in slechte staat in één enkele doorgang infrezen, waarbij de fundering met de nodige toeslagstof wordt verrijkt. Daarna nivelleren en verdichten we het nieuwe wegdek. Het resultaat: een zeer stabiele fundering die op korte termijn en zonder aan- en afvoer van grondstoffen de perfecte basis vormt voor een hoogwaardige rijweg. Bovenstaande manier van werken passen we toe bij landelijke wegen, grotere asfaltwegen, industriële terreinen en algemene funderingen.
  • Bestratingswerken: Behalve beton en asfalt zijn we bij Willemen Groep ook goed thuis in bestratingen met kasseien, klinkers, natuurstenen tegels, mozaïekkeien of waterdoorlatende materialen. Bij de aanleg van straten, pleinen of parkings kunnen we, afhankelijk van de toepassing van het oppervlak en de materiaalkeuze, het geschikte legpatroon toepassen.
  • Betonwerken: Onze groep blinkt uit in beton- en asfaltwerken: de twee meest gebruikte materialen in de wegenbouw.
  • Autosnelwegen in doorgaand gewapend beton: Een van onze specialiteiten is de (her)aanleg van snelwegen in doorgaand gewapend rijwegbeton. Daarvoor zetten we een slipformpaver in die 24/7 rijwegbeton stort zonder enige dwarsvoeg. De machine bestrijkt een breedte van 8,5 m en kan zo in één doorgang 2 rijvakken storten. Dankzij de bovenstaande methode van wegenaanleg verhogen we aanzienlijk het rijcomfort. Dit type wegverharding heeft ook uitstekende akoestische eigenschappen. Onze ervaren medewerkers en moderne materieel maken daarbij overigens het verschil: onze teams schuwen weekend- noch nachtwerk om projecten op tijd af te werken.

Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken. Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO-gecertificeerde productie- en recyclagesites één van de belangrijkste producenten voor asfalt en wegenisbeton.

Aannemingsbedrijven