Onze waarden

Om de uitzichten van morgen vorm te geven, brengt onze Groep competenties en kennis bij elkaar in enthousiaste teams die op een unieke manier samenwerken. We starten altijd vanuit een totaalvisie op nieuwe projecten en stellen bij al onze activiteiten de klant, de dienstverleners en onze medewerkers centraal. Zij vormen immers het menselijk kapitaal dat het verschil maakt. Onze 5 bedrijfswaarden vormen daarbij de leidraad. Het zijn de fundamenten van ons denken en handelen.

Want succesvol ondernemen kan alleen maar als iedereen op de best mogelijke en eenduidige manier bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Bedrijfscultuur is daarbij het sleutelwoord. Want die bepaalt de relatie tussen de onderneming en de klant, tussen de onderneming en zijn medewerkers en tussen de onderneming en zijn leveranciers. Bedrijfswaarden beschrijven wat echt belangrijk is voor de finaliteit van de organisatie, voor de medewerkers, voor de klanten.

onze Waarden

Samenwerking

Wij stellen het gezamenlijke doel op de eerste plaats en zetten ons daar volledig voor in. Wij vinden het belangrijk om in onze onderlinge collegiale communicatie en overleg duidelijke afspraken te maken en open te staan voor ideeën van anderen.

Respect

Voor ons is het belangrijk de eigen verantwoordelijkheden eerlijk en oprecht op te nemen, zowel intern (collega’s, medewerkers en leidinggevenden) als extern (klanten, leveranciers en onderaannemers). Het positief uitdragen van het imago van ons bedrijf is vanzelfsprekend.

Innovatie

Wij richten ons met een onderzoekende en creatieve geest op vernieuwing om een continu verbeteringsproces te stimuleren. Die verworven kennis delen wij dan ook met collega’s, medewerkers en leidinggevenden.

Resultaatgerichtheid 

Ons doel is om de vooropgestelde resultaten helder voor ogen te houden en die te realiseren via meetbare acties. Wij zorgen voor een kwalitatieve en veilige uitvoering binnen budget en timing, met als doel de efficiëntie te verhogen.

Ondernemerschap

Wij vinden het vanzelfsprekend om spontaan initiatief te nemen, kansen en opportuniteiten te benutten en die om te zetten in verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen tot betere bedrijfsprestaties.

Gedragscode

Onze gedragscode vertaalt onze bedrijfswaarden in concreet gedrag en geeft aan hoe we ons bij Willemen Groep gedragen.