Bestuur

WILLEMEN GROEP bestaat uit een groot aantal verschillende bedrijven die ingedeeld zijn in clusters en daarbinnen in business lines. Met deze indeling willen we maximaal synergieën realiseren, overbodige barrières elimineren en ons naar de markt toe duidelijk profileren. Binnen het door de groep geschetste kader, hebben de bedrijven nog veel operationele autonomie. Ze zijn bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor budgettering en de operationele resultaten van het bedrijf. 

Elk bedrijf beschikt over een eigen Directiecomité, op groepsniveau is er een Groepsdirectiecomité. Voor al wat projectontwikkeling betreft, is er het Vastgoedcomité. De Raad van Bestuur is het hoogste leidinggevende orgaan van de groep. De Service Centers zijn er om de bedrijven te ontzorgen, zodat ze zich ten volle kunnen toeleggen op hun kernactiviteiten. 


raad van BESTUUR

De Raad van Bestuur bestaat uit de aandeelhouders van de groep – Johan, Tom, Katleen en Bram Willemen – en uit vijf externe leden. De Raad komt om de twee maanden samen om het financiële en operationele beleid van de groep te sturen en te controleren. De vijf externe leden bezitten elk een doorgedreven expertise in een bepaald vakgebied.

De Raad van Bestuur neemt strategische beslissingen over:

• De financiële structuur
• Externe benchmarking
• Risicobeheersing
• De managementstructuren van verschillende afdelingen
• Overnames

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door drie verschillende comités: het Benoemings- en Remuneratiecomité, het Auditcomité en het Riskcomité.

Leden van de Raad van Bestuur:

 

groepsdirectiecomité

Het Groepsdirectiecomité is verantwoordelijk voor het bestuur en de coördinatie van de cluster Algemene aannemingen.

De leden van het comité zijn:

 • de algemeen directeurs van de algemene aannemingsbedrijven
 • de directeurs van de Service Centers en
 • de gedelegeerd bestuurders van de groep. 

De vergaderingen van het Groepsdirectiecomité zijn maandelijks. 

Het Groepsdirectiecomité telt een aantal subcomités ter ondersteuning van hun taken:

 • HR-forum
 • IT-forum
 • Preventieraad
 • Technisch comité

 

vastgoedcomité

De cluster Projectontwikkeling beschikt over een Vastgoedcomité. 

De leden van het comité zijn:

 • de voorzitter van de groep
 • de manager van de cluster
 • de operationele vertegenwoordiger van een project en
 • eventueel andere relevante leden

Het comité is bevoegd om beslissingen te nemen over:

 • de aankoop van gronden
 • verbintenissen om vastgoed aan te kopen
 • verbintenissen om vastgoed te ontwikkelen in België
 • de opvolging van lopende projecten

 

Service Centers

De Service Centers ondersteunen alle operationele diensten van de groep in hun dagelijkse werking. Het opzet is dat verschillende domeinen centraal en op groepsniveau aangestuurd worden. Hierdoor kunnen de operationele diensten zich volledig focussen op hun kernactiviteiten. Bovendien verhoogt het de efficiëntie in hun werking. 

 • Finance: Accounting en financieel beheer
 • Legal, Risk & Insurance: Juridische aangelegenheden, riskmanagement, verzekeringen en vlootbeheer.
 • Human resources: Coördinatie van het HR-beleid.
 • IT: Onderhoud van de informatie- en communicatietechnologieën.
 • Business transformatie: Analyse en optimalisatie van businessprocessen, nieuwe manieren van werken en de implementatie van bijhorende softwarepakketten.
 • Innovatie: Het faciliteren en implementeren van innovatieve manieren van werken.
 • Communicatie: Het bepalen en uitvoeren van de in- en externe communicatiestrategie.