Beschrijving

Ons land maakt momenteel een sterke inhaalbeweging in het moderniseren van zijn schoolgebouwen. De afgelopen jaren bouwden we een ruim portfolio van schoolprojecten uit van kleuterscholen over klassieke lesgebouwen tot ateliers en vaklokalen voor het secundair en hoger onderwijs. We werkten daarbij zowel via klassieke aanbesteding als via DBFM-formules. We weten hoe we schoolprojecten moeten plannen om binnen de deadline op te leveren, en daarbij de les- en vooral examenactiviteiten – minimaal te verstoren.

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven, utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

Aannemingsbedrijven