Smeeroliënfabriek Q8 - Hoboken

Beschrijving 

Al meer dan honderd jaar worden op de oude terreinen van Petroleum Zuid (later Antwerp Blue Gate) smeermiddelen gemaakt en gemengd. Sinds 1984 gebeurt dat onder de vlag van Q8, dat investeerde in een nieuwe smeeroliefabriek op rechteroever. In het kader van die investeringen hebben we meerdere bouwwerken uitgevoerd: een Additive Warehouse in prefab betonstructuur, een Blending Plant en een Empty Pack Warehouse als opslagplaats voor vaten.  

Fase 1

 • Magazijn voor lege verpakkingen
 • Opslagplaats voor tanks
 • Staalconstructie met betonnen prefab panelen, met patroon
 • Overspanningen vanaf 35 m
 • Brandmuur van cellenbeton

Fase 2

 • Menginstallatie
 • Opslagloods bestaande uit een stalen bovenbouw met architectonische betonpanelen en brandmuren
 • Buffertanks: 90.000 liter met bekleding
 • Menggebouw: kantoorgebouw, laboratorium, elektrisch onderstation, compressorhuis en productieruimte met 16 tanks

Het gebouw is een staalconstructie met ruitvormige betonnen gevelpanelen en 120 minuten brandwerendheid

 • Additieftankzone: ondoordringbare bundel voor 42 tanks
 • Dagtankgebied: ondoordringbare bundel voor 32 tanks
 • Voorraadtankgebied met funderingen voor 27 tanks
 • 6.500 m³ ter plaatse gestort beton, voorzien van stalen wapening
 • Brandwerendheid: 8.500 m²

Fase 3

 • Uitbreiding van het Leegpakmagazijn, een staalconstructie
 • Uitbreiding van het Menggebouw, een staalconstructie
 • Nieuw Additief Magazijn: een betonnen prefab structuur
 • Weg- en infrastructuurwerken: 2.000 m².

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Benzineweg 4, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Kuwait Petroleum Belgium
Eindgebruiker 
Q8
Studiebureau 
Ingenieursbureau Norbert Provoost
Uitvoeringstermijn
2 jaar
Start werken
01-2015
Einde werken
01-2017