Ontzwavelingsinstallatie Esso Belgium - Antwerpen

Beschrijving 

Dit project was een onderdeel van een wereldwijde inspanning om drie raffinaderijen in Europa (waaronder Antwerpen) en de VS uit te breiden en aan te passen om meer schone diesel te produceren. Daardoor nam de productie van laagzwavelige diesel in die fabrieken met ruim 22 miljoen liter per dag toe. De High Pressure Hydro Treater is een installatie die onder hoge druk met waterstof diesel ontzwavelt.

In het kader daarvan werden volgende werken uitgevoerd:

  • Site preparation works.
  • Paalfunderingen.
  • Betonnen funderingsmassieven.
  • Betonnen draagconstructies voor machines.
  • Aardinginstallatie ingewerkt in de funderingen.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Polderdijkweg, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Esso Belgium
Studiebureau 
Foster Wheeler