Scholen van Morgen - Merksem

Beschrijving 

Voor Vrije Basisschool Virgo Maria werd een nieuw gebouw gerealiseerd voor de kleuterschool en het eerste leerjaar van de lagere school. Gezien de strikte stedenbouwkundige eisen (waarbij een gedeelte van het terrein als groenzone is ingekleurd en dus niet bebouwd kon worden), de specifieke kenmerken van het terrein (langgerekt, met ondergrondse massieven) en de wens van de school een compact gebouw te realiseren werd de nieuwbouw op de plaats van het bestaande gebouw gerealiseerd. Een polyvalente zaal ligt centraal in het gebouw en vormt het hart van de school waarrond de verschillende clusters zijn geschikt. De clusters worden steeds gevormd door de twee of drie klassen van deze leeftijdsgroep en hebben een gezamelijke gangzone die als leerruimte ingezet kan worden. Het gebouw bevat bovendien een slaaplokaal, directieruimte, zorglokalen en de leraarskamer. Aan de noordzijde heeft het nieuwe gebouw één bouwlaag, aan de zuidzijde loopt het op naar twee bouwlagen. Het dak loopt af van zuid naar noord waardoor de klassen een variabele hoogte kennen. Aan de noordzijde van het gebouw zijn private tuintjes bij de kleuterklassen voorzien, aan de zuidzijde ligt een grote groenzone die als speelterrein is ingericht.

 

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Terlindenhofstraat 206-220, Merksem, Antwerpen, België
Bouwheer 
Scholen van Morgen
Bedrag 
€3.100.000
Architecten 
Geurst & Schulze Architecten
Tijdelijke handelsvennootschap 
Willemen General Contractor, Cordeel
Oppervlakte bovengronds 
1 900m²
Uitvoeringstermijn
1 jaar 4 maanden
Start werken
10-2015
Einde werken
02-2017