Scholen van Morgen - Borsbeek

Beschrijving 

Voor de Gesubsidieerde Vrije Basisschool en het Sint-Jozefsinstituut in Borsbeek was er een dubbele problematiek: enerzijds acuut plaatsgebrek, anderzijds sterk verouderde gebouwen. Om daaraan tegemoet te komen, worden 2 nieuwe gebouwen voorzien:

  • een gebouw van 7.023 m², waarin het volledige secundair onderwijs ondergebracht wordt. Het biedt plaats aan ongeveer 850 leerlingen.
  • een gebouw met de refter voor de basisschool en een sportzaal/polyvalente ruimte van 982 m² voor het basisonderwijs.

Daarnaast bouwen we een afzonderlijk technisch lokaal voor de distributiecabine en opstelling van de meters voor nutsvoorzieningen.

Volgens het masterplan neemt het basisonderwijs dan een bestaand gebouw van het secundair onderwijs over, ter aanvulling van haar eigen gebouwen. De tijdelijke gebouwen kunnen dan verdwijnen en het verouderde gebouw waarin het secundair nu gehuisvest is, wordt afgebroken. Op deze manier ontstaan binnen het schooldomein 2 gescheiden campussen: basisonderwijs en secundair onderwijs. Verder worden er ook nog volgende omgevingswerken voorzien binnen het DBFM-project: 328m² overdekte speelplaats voor de secundaire school, 3.379m² open speelplaats (secundair en basis), fietsenberging, parkeerruimte en overige omgevingswerken.

Categorie: Gebouwen; Onderwijs

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
de Robianostraat 11, Borsbeek, Antwerpen, België
Bouwheer 
Scholen van Morgen
Bedrag 
€11.800.000
Architecten 
L&A Architects-Engineers
Tijdelijke handelsvennootschap 
Willemen General Contractor, Cordeel
Oppervlakte bovengronds 
8 044m²
Uitvoeringstermijn
1 jaar 6 maanden
Start werken
10-2015
Einde werken
04-2017