Johan Willemen: “4e industriële revolutie gaat om het delen van informatie”

Prev Next

We bevinden ons momenteel in de 4e industriële revolutie of Industrie 4.0. De onderling verbonden technologieën en het Internet of Things vormen de spil van deze revolutie. En dat laat zich ook gevoelen in de bouwsector. “De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van onze sector”, zei Johan Willemen, voorzitter van Willemen Groep en het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) op het BouwForum ‘Spreek digi-taal’. Hij vertelde er hoe het WTCB zijn leden bijstaat tijdens deze revolutie.

De bouw beleeft een digitale (r)evolutie en dat heeft ingrijpende gevolgen. Maar is ze ook een bedreiging voor de bouwsector? “Wel integendeel”, antwoordt Johan Willemen. “De 4e industriële revolutie stelt de bouwsector zeker voor een uitdaging, maar biedt ook kansen. We zijn trouwens ook door de vorige industriële revoluties geraakt, met nog maar dertig jaar geleden de ICT-revolutie. Ondertussen werkt iedereen wel met een smartphone en tablet. Vandaag zijn we aanbeland in het tijdperk van de digitalisering. Het WTCB staat de sector bij om ook deze revolutie door te maken.”

Technisch Comité BIM

Daartoe werkt het WTCB met Technische Comités. “Voor elk beroep in de bouw hebben we een Technisch Comité om specifiek voor dat beroep de problemen en moeilijkheden op te lossen. De leden van die comités en de voorzitter zijn altijd aannemers. Zij sturen de onderzoekers van het WTCB aan”, legt Johan Willemen uit. Ook voor BIM (Building Information Modeling) richtte het WTCB zo een Technisch Comité op. Johan Willemen: “BIM maakt gebruik van een digitaal model van het gebouw. Dat model bestaat niet meer uit lijnen, maar uit digitale objecten die een weergave zijn van de materialen en systemen die op de werf uitgevoerd zullen worden. Op die manier bekomt men een getrouw beeld van het werkelijke verloop van de uitvoeringsfase.”

Delen van informatie

“ICT slaat op zijn beurt op alle technologieën voor informatie-uitwisseling”, gaat Johan Willemen verder. “Zowel BIM als ICT houden dus verband met datgene waar de 4e industriële revolutie om draait: het delen van informatie. Op die manier kunnen herhalingen, fouten en inefficiënties vermeden worden en kan men beter anticiperen en plannen teneinde eventuele problemen op de werf te vermijden. Denken we hierbij maar even aan programma’s die waarschuwen wanneer de samenstelling van een wand niet overeenstemt met de aanbevelingen of wanneer de vooropgestelde uitvoeringstermijn te kort is om de toereikende droging van een voor parket bestemde dekvloer veilig te stellen. Bovendien zal men dankzij de digitalisering binnenkort kunnen communiceren door middel van robots, drones of 3D-printers. Kortom, de 4e industriële revolutie biedt ontwerpers, fabrikanten, beheerders, bouwers of verbouwers een waaier van hulpmiddelen. Het is trouwens mijn ambitie als voorzitter van het WTCB om ook een Technisch Comité ‘Smart Cities’ op te starten”, aldus nog Johan Willemen.

Digitale hulpmiddelen op maat

Het WTCB staat ten dienste van de hele bouwsector en streeft ernaar het concurrentievermogen van de bouwondernemingen en de kwaliteit van de bouwwerken te verbeteren. Het wil een blijvende drijfveer zijn in de ontwikkeling van deze technologieën, opdat alle partners hierbij gebaat zouden zijn. Zo bestaan er zowel voor de grote bedrijven als voor de ambachtsman een BIM en digitale hulpmiddelen op maat.
 

23 februari, 2017 - 10:30