Val Maria - Neder-Over-Heembeek

Beschrijving 

Nieuwbouw van 46 sociale wooneenheden en een gemeenschappelijke uitrusting inclusief omgevingsaanleg in het kader van de Alliantie Wonen.

  • Stapelwoningen - 1 gebouw - 2 inkomdeuren - 3 kernen - 20 eenheden met bestemming wonen, 2 eenheden    gemeenschappelijke delen en fietsstalling;
  • Clusterwoningen - 8 gebouwen - 22 eenheden met bestemming wonen;
  • Gemeenschapspaviljoen - 1 eenheid met niet-residentiële bestemming.

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Mariëndaal 70, Neder-Over-Heembeek, Brussels, België
Bouwheer 
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Architecten 
LOW Architecten
Studiebureau 
Ney & Partners (stabiliteit), Macobo-Stabo (technieken, EPB en veiligheid)
Start werken
06-2023