Drie Fonteinenbrug - Drogenbos

Beschrijving 

Deze boogbrug van 600 ton staal is 74 meter lang en ruim 17 meter breed en moet de ontsluiting en de verkeersveiligheid in en rond de bedrijvenzone langs het kanaal Brussel-Charleroi verbeteren. De brug werd in een atelier in twaalf transporteerbare onderdelen gebouwd. Op het werfterrein langs het kanaal werden de verschillende delen vervolgens gemonteerd om ze tenslotte met de nodige voorzichtigheid en precisie naar haar definitieve plek te varen en daar te plaatsen.

 

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Drie Fonteinenstraat, Drogenbos, Vlaams Brabant, België
Bouwheer 
De Vlaamse Waterweg
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, Hye
Uitvoeringstermijn
3 jaar 1 maand
Start werken
06-2019
Einde werken
07-2022