Franki Construct behaalt VCA-P certificaat

Prev Next

Eind mei werd met succes de audit rond VCA-P afgerond voor de afdeling industrie van Franki Construct. De P staat daarbij voor petrochemie.

Het verschil tussen VCA** en VCA-P zit hem vooral in het feit dat VCA-P veel meer belang hecht aan de verbetering van het veiligheidsgedrag op de werf, de opleiding van werknemers bij de uitvoering van kritieke taken, en aan de keuze van veilige onderaannemers. Met dit VCA-P certificaat toont Franki Construct dat het een waardige bouwpartner is voor zijn industriële klanten.

Eind april werd Franki Construct geauditeerd volgens niveau 3 van de CO2-prestatieladder. De CO2-prestatieladder is een checklist gericht op het verlagen van de carbonfootprint van bouwbedrijven, afkomstig uit Nederland. In het kader van deze checklist werd de carbonfootprint van Franki Construct berekend tot een totaal van 2570 tCO2. Hiermee wordt Franki Construct gecatalogeerd als een middelgroot bedrijf.

In antwoord op de checklist diende enkele bestaande procedures rond milieu aangepast, en moest een bijkomende doelstelling geformuleerd worden, gekoppeld aan concrete actiepunten. Franki Construct wil tegen eind 2018 zijn carbonfootprint met 10% verlagen.

Deze bijkomende certificering wordt gezien als een zeer nuttige aanvulling op het milieumanagementsysteem gebaseerd op ISO 14001. Eveneens afhankelijk van het niveau dat je behaalt, kan je als bouwbedrijf aanspraak maken op bepaalde kortingen bij overheidsopdrachten in Nederland.

Bekijk het overzicht van de attesten en erkeningen van Franki Construct.

22 juni, 2016 - 15:30