Franki

Erkenningen en attesten

Erkenningen:

Franki SA is erkend in de volgende categorieën en ondercategorieën:

categorie klasse beschrijving
C 7 Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
C1 7 Gewone rioleringswerken
C5 4 Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen
D 8 Algemene aannemingen van bouwwerken
D1 8 Alle ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
D16 5 Sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele toestellen
D17 4 Centrale verwarming, thermische installaties
D18 7 Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning
D20 5 Metalen schrijnwerk
D4 7 Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, al dan niet geprefabriceerd
D5 7 Schrijnwerk in het algemeen, houten spanten en trappen
D8 5 Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten, dichtingswerken
E 8 Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde
E1 8 Moerriolen
E2 5 Paalfunderingen, dam- en diepwanden
F2 4 Bouw van metalen draagstructuren
G 7 Algemene aannemingen van grondwerken
G3 2 Beplantingen
G5 2 Afbraakwerken
P1 7 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicaties in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie
P2 5 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties
P3 5 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
S1 5 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen
  • + erkenning betonherstelling
  • + registratie als aannemer voor bodemsanering


Attesten:

De tevredenheid van de klant is ons voornaamste streefdoel. Een efficiënte organisatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van ieders werk continu verbetert en gebreken in de uitvoering worden voorkomen.

Het management van Franki onderstreept dat behalve de rentabiliteits- en kwaliteitsdoelen – die belangrijk zijn voor het voortbestaan van een onderneming –  er ook voortdurend aandacht nodig is voor allerlei voorschriften. Die moeten er immers voor zorgen dat alle medewerkers van de onderneming in omstandigheden kunnen werken die hun fysieke integriteit garanderen en rekening houden met hun huidige en toekomstige gezondheid. Ook het respect voor het ons omringende leefmilieu past binnen deze visie. De bijzondere aandacht die we schenken aan veiligheid- gezondheid en milieu maakt integraal deel uit van onze bedrijfscultuur. Franki is dan ook trotse bezitter van de ISO9001 - 14001 en VCA**-certificaten.