Franki Construct

Activiteiten

PPS

Franki Construct voert PPS-Projecten uit waarbij zowel infrastructuurwerken en burgerlijk bouwkundige werken - bruggen, tunnels, viaducten – als kantoorgebouwen en wooncompexen geïntegreerd worden. Franki Construct heeft ruime ervaring bij het uitvoeren van PPS-projecten waarbij de aannemer volledig verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp en de bouw van het project als ook voor de financiering en het onderhoud gedurende een lange periode (25-35 jaar). Tegen een vaste vergoeding worden deze projecten na de bouwfase ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

Design & Build

Niet alleen in overheidsopdrachten maar ook voor particuliere klanten heeft Franki Construct in het recente verleden design & build contracten uitgevoerd.

Utiliteitsgebouwen

Franki Construct bouwt scholen, culturele centra, politiehuizen, brandweerkazernes, stelplaatsen, seinhuizen voor de spoorweg, ... Het hele spectrum aan gebouwen dus.

ONDERWIJS
PUBLIEK
SPORT & ONTSPANNING

residentieel

Franki Construct heeft verschillende wooncomplexen en rustoorden gebouwd.

KantoREN

Al van bij de oprichting heeft Franki Construct zich niet alleen toegelegd op de bouw van infrastructuur- en kunstwerken, maar evenzeer op de bouw van kantoorgebouwen.

Logistiek

Zowel voor de N.M.B.S, INFRABEL en EUROSTATION maar ook voor particuliere klanten bouwt Franki Construct logistieke centra.

Burgerlijke bouwkunde

De kernactiviteit van Franki Construct is de realisatie van grote burgerlijke bouwkunde projecten, zowel voor wegen (bruggen, tunnels), spoorwegbeddingen, spoorbruggen, uitbreiding van het spoorwegennet - als voor waterwegen (kademuren, sluizen). De grote PPS-projecten die Franki Construct uitvoert of waarvoor het de onderhoudswerken nog doet, zoals het “Brabo 1” project of  de autosnelweg A11 Brugge-Knokke dat opgestart is in maart 2014 behelzen in hoofdzaak werken van burgerlijke bouwkunde. Maar ook de toepassing van glijbekisting - voor ondermeer silo’s, koeltorens of bunkergebouwen - in grote industriële projecten behoren tot het domein van de burgerlijke bouwkunde.

Bruggen

Sinds haar oprichting is Franki Construct gekend voor de bouw van autoweg- en spoorbruggen. Franki Construct heeft ook ruime ervaring verworven met de uitvoering van bouwprojecten terwijl bruggen/viaducten gebouwd worden in moeilijke omstandigheden waarbij de spoorweg of autoweg in dienst blijft,  vaak op heel korte veiligheidsafstand van het in dienst zijnde spoor.

Tunnels

De Westerscheldetunnel die Ellewoutsdijk met Terneuzen verbindt is het paradepaardje van Franki Construct in het domein van tunnelbouw. Daarnaast heeft Franki Construct de ondergrondse HSL-verbinding gerealiseerd tussen station Berchem en station Antwerpen-Centraal. Vele tunnels en fietstunnels staan op het palmares van Franki Construct.

Zware industrie / civiele werken industrie

Basf, Total, Esso Belgium, Q8, Siemens, Stora Enso: het is maar een greep uit de jongste bouwopdrachten in de privésector. Franki Construct zoekt hier steeds proactief en samen met de klant naar de beste oplossingen om zowel de gevraagde technische uitdagingen aan te gaan als het project binnen de gestelde cruciale deadlines op te leveren.

Waterbouw

Sinds de oprichting voert Franki Construct grootschalige waterbouwkundige werken uit zoals kademuren in de verschillende vlaamse havens, sluizen, waterzuiveringsinstallaties voor zowel de privé-sector als de publieke sector en wateropvangbekkens.

(SPOOR)Infrastructuur

De bouw van de nieuwe autosnelweg A11 Brugge-Knokke, maar ook de vele werken in opdracht van Infrabel/N.M.B.S. voor de uitbreiding van het GEN-net rond Brussel alsook de bouw van wegbruggen en tunnels behelzen een groot aandeel infrastructuurwerken, die door Franki Construct mee uitgevoerd worden.

Wegenbouw

De vele autowegbruggen en tunnels die Franki Construct in haar geschiedenis heeft gebouwd omvatten een aanzienlijk deel wegenbouw.

Betonwerken

Het uitvoeren van betonwerken vormt in alle projecten van Franki Construct één van de kernactiviteiten.

Algemene wegenwerken

De vele autowegbruggen en tunnels die Franki Construct in haar geschiedenis heeft gebouwd omvatten algemene wegenwerken.

Renovatie

Franki Construct voert renovatie- en restauratiewerken uit, volgens categorie D24.