Willemen Construct

Willemen Construct is een doelgerichte onderneming op verschillende vlakken: economisch, sociaal, veiligheid, milieu en kwaliteit. Onze doelstellingen worden jaarlijks vertaald in concrete actiepunten. De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn een verantwoordelijkheid van iedereen. De directie verwacht dan ook dat iedereen zijn taken en zijn verantwoordelijkheden opneemt en actief meewerkt aan de verwezenlijking van alle geformuleerde doelstellingen, om een continue verbetering van onze werking te realiseren.

Onze hoofdzetel is gesitueerd in Mechelen, maar we hebben ook een vestiging in Hasselt.

Directie

Ronny Smismans Algemeen directeur
Guy Gillijns - M 0468 408 285 Commercieel directeur
Philippe Vrancken Directeur Tender en Projectondersteuning
Sara Wastiels
Ken Smet
Uitvoering