Willemen Construct

Engineering

Willemen Construct realiseert heel wat projecten in bouwteam. Sinds 2010 werd hiervoor een aparte cel gecreëerd, waarin alle betrokken medewerkers hun krachten bundelen voor deze projecten en wedstrijden. We participeren actief in de voorbereidende studiegroep, en stellen onze jarenlange ervaring en vakbekwame mensen ter beschikking van de bouwteamleden, in alle fasen van het project.

Optimale voorbereiding

In een zeer pril stadium van uw project nemen wij deel aan de studiegroep en coördineren wij samen met u de technische uitvoering, de budgetcontrole en de werkplanning. De voortdurende bijsturing van het project en de synergie met de overige bouwteamleden (bouwheer, adviseurs, architecten en studiebureaus) staan garant voor een optimale voorbereiding.

Uw voordelen

U wint tijd:

We verkorten niet alleen de periode tussen het krijgen van de bouwvergunning en de start van de werken, maar ook de globale uitvoeringstermijn van uw project.

U wint geld:

We vermijden lange aanbestedingen met de gekende nadelen zoals budgetoverschrijding, planningsconflicten en moeizame contractonderhandelingen.
Doordat zo goed als alle knelpunten worden besproken in de studiefase, duiken er tijdens de uitvoering veel minder verrassingen op.

U wint aan kwaliteit:

We bespreken mogelijke problemen in de uitvoering vooraf in de studiegroep en anticiperen hierop door ze aan de basis aan te pakken met kwalitatief hoogstaande oplossingen.