Willemen Construct

BIM

Willemen Construct is een BIM-pionier. We geloven al sinds 2014 in deze nieuwe samenwerkingsvorm die op openheid en vertrouwen is gebaseerd. De bereidheid om kennis te delen in plaats van af te schermen, is essentieel in een BIM-samenwerking. Hierdoor kunnen we samen met de andere projectpartners ons gemeenschappelijk doel verwezenlijken: een project opleveren met maximale waarde voor onze klant.

Voor Willemen Construct staat de afkorting BIM voor Building Information Management. BIM overstijgt al lang het stadium van louter 3D ontwerpen. We beschouwen het BIM-model als een database waarin geometrie, data en structuur van gebouwonderdelen worden verzameld. Het BIM-model is met andere woorden een centrale plaats om relevante informatie samen te brengen.

BIM beheert de linken tussen alle aspecten in een project en zorgt ervoor dat wijzigingen op alle nodige plaatsen gelijktijdig worden doorgevoerd. Afhankelijk van het type samenwerking (bouwteam, openbare of private aanbesteding) liggen de accenten van BIM anders. De gemene deler is echter dat BIM altijd voor een verbetering van het bouwproces zorgt.

Open BIM

Om tot de beoogde vlotte samenwerking te komen, kiezen we resoluut voor het ‘Open BIM’-principe. Deze universele benadering laat toe dat de bouwpartners elk hun eigen software gebruiken voor de opmaak van hun gebouwmodel.

Full BIM

Om het werken in BIM te structureren hebben we het ‘Full BIM’-principe uitgewerkt. Momenteel onderscheiden we 40 standaard functionaliteiten, variërend van calculatie en kwaliteitscontrole over sparingencoördinatie tot veiligheidsanalyses. Deze aanpak laat ons toe betere bouwresultaten af te leveren, de opdrachtgever doelgerichter te begeleiden bij het nemen van beslissingen, de communicatie met het ontwerpteam optimaler te laten verlopen en de kwaliteit van de uitvoering te verhogen.

BIM jij met ons mee?

Willemen Construct heeft met BIM’men een vlottere samenwerking en efficiëntiewinst voor alle stakeholders voor ogen. Het resultaat? Een optimaal project en een aanzienlijk goedkoper bouwproces. Maar dat bereiken we alleen wanneer alle projectpartners de efficiëntie van BIM’men ervaren.

Voor onze geïntegreerde projecten leren we graag (nieuwe) partners kennen om samen sterke ontwerpteams te vormen. Wil jij zo een partner zijn? Klik dan op ‘Ja, ik BIM graag mee’, laat je gegevens na en wij contacteren jou.

Ja, ik BIM graag mee

BIM-referenties

De afgelopen jaren bouwde Willemen Construct een sterke expertise op in het gebruik van BIM. Vandaag is BIM zo sterk ingeburgerd dat het we het inzetten op het merendeel van de projecten die we realiseren, of het nu gaat om een klassieke aanbesteding of een design & buildformule.