Balkonrotonde station Brugge is vroeger klaar

Prev Next

Vandaag wordt de balkonrotonde aan de achterkant van het station van Brugge officieel in gebruik genomen. Dat is een heel stuk vroeger dan gepland, want het einde van de werken was eigenlijk voorzien in het voorjaar van 2015.

De stationsomgeving in Brugge (kant Sint-Michiels) is een belangrijk verkeersknooppunt voor de stad. Aswebo is begin mei 2013 gestart met de herinrichting van de stationsomgeving met als doel de zwakke weggebruikers te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. De kruispunten met verkeerslichten maakten er plaats voor een ‘zwevende’ balkonrotonde, ongeveer twee meter boven het maaiveld. Die moet zorgen voor een veel vlottere verkeersdoorstroming. Onder de rotonde werden fiets- en voetpaden aangelegd en fiets- en voetgangerstunnels. Een nieuw groot plein moet de belevingswaarde van de stationsomgeving verhogen.

Eerder werd de rotonde al gedeeltelijk in gebruik genomen en ook de aantakking van de Rijselstraat werd vervroegd geopend. Vandaag gaat dus ook het verkeersplein voor fietsers en voetgangers officieel open. De werken werden uitgevoerd in 5 fases. In elk van deze fases bleef het centrum van Brugge-Sint-Michiels en het station bereikbaar.

19 december, 2014 - 12:30