Verantwoordelijke risicobeheer (Oosterweel)

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar een verantwoordelijke risicobeheer.

Hoe bouw jij mee aan de strafste plannen?

 • Als verantwoordelijke Risicobeheer leg je verantwoording af en rapporteer je rechtstreeks aan de Adjunct Hoofd Contract;
 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie en borging van Risicobeheer binnen de organisatie van ROCO als ook voor de gebruikte software/tools en de uitvoering ervan;
 • Je helpt mee de  organisatie van ROCO te sensibiliseren opdat Risicobeheer volledig wordt geïntegreerd en als vanzelfsprekend in alle fases van het project wordt toegepast;
 • Je verzorgt het doelgericht omgaan met risico’s en opportuniteiten, door:
  • Het, samen met het team van de Projectmanager, vroegtijdig identificeren van risico’s en opportuniteiten en hun invloed op zowel de project- als de organisatiedoelstellingen realistisch te beoordelen;
  • Het sturen op het risicobewustzijn van de medewerkers en hieruit te leren door transparant om te gaan met deze kennis en inzichten;
  • Het toepassen van communicatief risicomanagement, zijnde het voeren van het gesprek, over de juiste onderwerpen, met de juiste medewerkers op het juiste moment;
  • Het aanbrengen van een uniforme structuur in het management- en beheersproces, gericht op het identificeren, analyseren, prioriteren en visualiseren van risico’s en opportuniteiten;
  • Het borgen van de raakvlakken tussen Risicobeheer en financieel beheer, kwaliteitsbeheer, contractbeheer, planningsbeheer, veiligheidsbeheer, … binnen de organisatie van ROCO;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor Risicobeheer voor de Projectdirectie en het Kernteam Koepel.
 • Je staat in voor het faciliteren en coördineren van werksessies waarin projectmedewerkers gestructureerd dienen na te denken over risico’s en de beheersing ervan;
 • Je ondersteunt de betrokken projectmedewerkers bij het inventariseren, analyseren en vaststellen van beheersmaatregelen van risico’s en het bewaken van de naleving van de beheersmaatregelen;
 • Je bent verantwoordelijk voor controle en borging van de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de gegevens van opportuniteiten en risico’s in RiskChallenger van het gehele project;
 • Je staat in voor het borgen van integraliteit van de opportuniteiten en risico’s voor het gehele project;
 • Je bent aanjaag- en voorbeeldrol voor een risicobewuste cultuur voor het gehele project;
 • Je bent teamleider van team Risicobeheer;
 • Je bent verantwoordelijk voor de training Risicobeheer gefaciliteerd door afdeling HRM;
 • Je zorgt ervoor dat binnen één maand na initiatie van risico’s en opportuniteiten alle (basis) informatie voor in behandeling zijnde risico’s en opportuniteiten, inclusief kwantificering en beheersing volledig is ingevuld of dat het risico is komen te vervallen;
 • Je zorgt ervoor dat Risicobeheer een terugkerend onderwerp is in project-overleggen en de overleggen met Projectmanager: op koepelniveau per kwartaal en op deelgebiedniveau maandelijks, tenzij anders overeengekomen;
 • Je zorgt ervoor dat voor elk benoemde oorzaak en gevolg minimaal 1 maatregel is benoemd (accepteren is ook een maatregel);
 • Je zorgt ervoor dat geconstateerde kwaliteitsafwijkingen in processen worden meegenomen in Risicobeheer
 • Je zorgt ervoor dat risico’s en opportuniteiten m.b.t. omgeving en conditionering worden meegenomen in Risicobeheer;
 • Je zorgt voor het, in overleg met de Projectmanager, alloceren (lees: toewijzen aan) van risico’s aan ROCO, de Opdrachtgever, of aan beide;
 • Je zorgt ervoor dat alle geïdentificeerde  en gekwantificeerde risico’s en opportuniteiten worden vastgelegd in het risicoregister.

Wat heb je in huis?

 • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma in Engineering richting bouwkunde, maar andere disciplines zijn ook mogelijk mits affiniteit met bouwprojecten;
 • je het minstens enkele jaren ervaring met grote bouwprojecten. Idealiter projectrisicobeheer, maar ook project controls, budget controle, tender management is relevant.

Waar kan je bij ons op rekenen?

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en veel autonomie;
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken in de realisatie van uitdagende, complexe en prestigieuze projecten;
 • Een loopbaan met doorgroei kansen en opleidingsmogelijkheden;
 • Een aantrekkelijk verloningspakket.

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

Heb je interesse of wens je graag meer informatie?

Solliciteer via het online webformulier of neem contact op met de personeelsdienst via cedric.bruynseels@willemeninfra.be

Résumé de l'offre

Entrepreneurs 
Oosterweel
Sector 
Bouw
Industrie/Constructie/Installatie
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
Catégories 
Bouw/Constructie
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
Project management
Informations sur le recruteur
Gregory Bovée
HR Officer

Entrepreneurs