Nieuwe brug over Albertkanaal in Herentals is open voor verkeer

Prev Next

Donderdagmorgen is de nieuwe stalen tuibrug aan de Herenthoutseweg in Herentals opengesteld voor het verkeer. De herbouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van de bruggen over het Albertkanaal te verhogen om zo het vervoer over water te stimuleren.

De oude brug langs de Herenthoutseweg is een jaar geleden 30 meter stroomopwaarts verschoven waar we ze opnieuw aansloten op de bestaande wegenis. Op deze tijdelijke locatie kon de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna is de nieuwe stalen boogbrug gebouwd op de locatie van de bestaande brug. Dankzij deze werkwijze kon de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt worden tot het strikte minimum.

Aandacht voor fietsers

Bij het ontwerp van deze nieuwe brug voor Herentals ging veel aandacht naar de voorzieningen  voor fietsers. De nieuwe brug heeft aan beide kanten van de rijweg (eenrichtings)fietspaden met een berijdbare breedte van elk 3 meter breed. Tegelijk is de rijweg nog voldoende breed, zodat bussen en vrachtverkeer probleemloos elkaar kunnen kruisen op de brug. Er is een scheiding tussen de rijweg en de zone voor actieve weggebruikers die zowel de verkeersveiligheid als de beleving van de brug dient. De verbrede fietspaden zijn ook doorgetrokken tot de eerstvolgende kruispunten, zodat de fietsers comfortabel kunnen blijven rijden tot het volgende wegsegment. Op termijn zal een fietsvriendelijkere Herenthoutseweg binnen de Ringlaan hier op aansluiten.

“Met deze nieuwe hogere brug bieden we niet alleen een alternatief voor het vrachtvervoer over de weg. Ook de zwakke weggebruiker vaart wel bij deze nieuwe fietsvriendelijke brug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De nieuwe brug biedt een vlotte, veilige en comfortabele verbinding tussen het centrum van Herentals aan de ene kant en de wijken én deelgemeenten aan de overzijde. Zo wordt het voor fietsers aangenamer om te pendelen. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Een extra ingreep dus om de fietsreflex aan te wakkeren én om onze doelstellingen inzake modal shift naar duurzame vervoermiddelen te behalen.”

Nu de nieuwe brug in gebruik genomen is, kunnen we de verplaatste oude brug op 11 juli afbreken. De komende maanden worden ook de kades en jaagpaden onder de brug nog verder afgewerkt. De werken zijn voorzien om tegen eind dit jaar klaar te zijn. Na de brug in Lummen in maart is deze brug in Herentals al de tweede nieuwe brug uit cluster 2 die opengaat voor het verkeer.

 

24 Juin, 2021 - 16:00

Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie. Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants d’asphalte et de béton de route.

Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.