Kijk mee naar de vorderingen van de bouw van de Drie Fonteinenbrug

Prev Next

De bouw van de nieuwe Drie Fonteinenbrug over het kanaal naar Charleroi in Sint-Pieters-Leeuw zit op schema. De landhoofden en pijlers op beide oevers zijn klaar en de stalen boogbrug is in aanbouw op de linkeroever. Op de rechteroever zijn de pijlers van de boogbrug en de aanbruggen opgebouwd. De betonnen liggers van de aanbruggen zijn geplaatst.

Franki Construct en Hye bouwen de nieuwe brug in opdracht van De Vlaamse Waterweg in het verlengde van de Drie Fonteinenstraat. De nieuwe brug geeft het vrachtverkeer een alternatieve route via de Ring rond Brussel en via de rechteroever van het kanaal. Zo wordt er vrachtverkeer weggehaald van de Bergensesteenweg (N6), krijgt de bedrijvenzone een veel betere ontsluiting en zal de verkeersveiligheid er fors op vooruit gaan. 

De Drie Fonteinenbrug maakt de aanleg van nieuwe kades en de uitbouw van een regionaal overslagcentrum (ROC) mogelijk op de linkeroever van het kanaal. Zo komen er meer mogelijkheden om goederen te vervoeren over het water en krijgt het watergebonden transport een stevige stimulans. De vrije doorvaarhoogte van de nieuwe brug bedraagt 7,2 meter, waardoor de brug niet geopend moet worden voor schepen die willen passeren. De brug is 11,8 meter breed en de vrije overspanning bedraagt 78 meter.

Nieuwe fietsroute

De nieuwe brug wordt aangesloten op de nieuwe fietssnelweg F20 Kanaalroute Zuid. Er komt er een rechtstreekse aantakking via de Eugène Ghijsstraat en een fietshelling op de rechteroever. In Drogenbos komt er een aantakking via de Humaniteitslaan. Er wordt telkens een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 4 meter breed, met een fietshelling die helemaal los staat van de rijweghelling. Zo ontstaat een comfortabel en veilig fietstraject.

Fasering van de werken

De werken voor de brug en de bijhorende ontsluitingswegen werden in 2 fasen opgedeeld. In de eerste fase, die al voorlopig werd opgeleverd, werden de ophogingen gedaan op de linkeroever en de buffergrachten, fietspaden en wegenis aangelegd. In de huidige tweede fase worden de landhoofden op beide oevers en de brug zelf opgebouwd en de ontsluitingswegen en de fietshelling op de rechteroever aangelegd.

Deze video toont een stand van zaken met de focus op de opbouw van de stalen boogbrug en het plaatsen van de betonnen liggers van de aanbruggen.
Een overzichtsbeeld van beide fases, van de aanleg van de fietssnelweg en van de vervanging van de (rechter)oever vind je HIER.

 

28 Mai, 2021 - 17:30

Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.