Luchtbeelden nieuwe balkonrotonde stationsomgeving Brugge

Prev Next

Op 19 december 2014 werd de balkonrotonde aan de achterzijde van het station van Brugge officieel in gebruik genomen. Dat was een heel stuk vroeger dan gepland, want het einde van de werken was eigenlijk voorzien voor dit voorjaar.

De stationsomgeving in Brugge (kant Sint-Michiels) is een belangrijk verkeersknooppunt voor de stad. Aswebo is in mei 2013 gestart met de herinrichting van de stationsomgeving met als doel de zwakke weggebruiker te scheiden van het gemotoriseerde verkeer. De kruispunten maakten plaats voor een ‘zwevende’ balkonrotonde, die moet zorgen voor een veel vlottere verkeersdoorstroming. Onder de rotonde werden fiets- en voetpaden aangelegd en fiets- en voetgangerstunnels. Een nieuw groot plein moet de belevingswaarde van de stationsomgeving verhogen.

De werken werden uitgevoerd in vijf fases. In elk van deze fases bleef het centrum van Brugge-Sint-Michiels en het station bereikbaar.

19 Février, 2015 - 09:45