Ter Heide - Zonhoven & Genk

Description 

Ter Heide is een zorgaanbieder die verspreid over vier campussen (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren) ondersteuning biedt aan 430 kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Het merendeel van de gebouwen van Ter Heide op de campussen Genk en Zonhoven dateert van eind jaren 70, begin jaren 80. Om de vernieuwingsoperatie te structureren, werd een masterplan van 4 fases uitgewerkt. Fase 1 met de nieuwe gebouwen voor het dagcentrum en woonbuurt Oase (4 woningen) is al gerealiseerd.

Willemen Construct kreeg de opdracht voor Fase 2 die de creatie inhoudt van 10 nieuwe residenties verdeeld over 3 verschillende woonbuurten: Eik en Berk in Zonhoven en Heuvel in Genk, bestemd voor de drie doelgroepen waaraan Ter Heide begeleiding biedt. In Zonhoven bouwen we concreet 3 MED-woningen en 3 MID-woningen. In Genk bouwen we 2 GES-woningen, 1 GES-structuur woning en 1 GES+ woning.

Het ontwerp is sterk geënt op kostprijsbewust bouwen en zet maximaal in op (gesubsidieerde) oppervlakte voor de bewoners. De personeelsgebonden oppervlakte – bv administratieve ruimtes – wordt zo laag mogelijk gehouden, onder meer door te werken met flexibele kantoren en één groot, centraal gebouw. Het project zet sterk in op hernieuwbare energie d.m.v. regenwaterrecuperatie voor toiletspoelingen en buitenkranen, zonneboilers voor warm water, warmtepompen gecombineerd met vloerverwarming, koude-warmte-opslag via een beoveld, ledverlichting, zonwerende dubbele hoogrendementsbeglazing, enz.

Willemen Construct staat in voor de ruwbouw wind- en waterdicht, de afwerking, de technieken en omgevingsaanleg. Een uitdaging op organisatorisch vlak is het gelijktijdig bouwen op twee fysiek gescheiden locaties.

 

Willemen Construct est née le 1er juillet 2018 de la fusion entre Willemen General Contractor et le département construction de Kumpen.

 
emplacement 

Détails du projet

Entrepreneur
Jacob Lenaertstraat 33, Zonhoven, Limburg, Belgique
Klotstraat 125, Genk, Limburg, Belgique
Montant 
€22.000.000
Architecte 
Dierendonckblancke Architecten
Bureau d'études 
Mouton, Boydens, Daidalos Peutz, Atelier Ruimtelijk Advies, Groep Ibeve
Début des travaux
08-2022