Aswebo mag als eerste in België asfalt bij verlaagde temperatuur produceren

Prev Next

Aswebo is er in geslaagd om als eerste in België een goedgekeurd validatiedossier voor asfalt op verlaagde temperatuur (AVT) te bekomen voor de mengselfamilie SMA (steenmastiekasfalt) voor de asfaltplant in Gent. Dit wil zeggen dat Aswebo binnenkort in Gent alle SMA mag draaien tussen tussen de 115 en 160°C.

Het asfalt dat in België wordt gebruikt kan men onderscheiden op basis van de temperatuur waarbij het wordt geproduceerd en geleverd: enerzijds de ‘gewone’ of warme asfaltmengsels (hot mix, aan ongeveer 140 tot 190°C) en anderzijds koudasfalt (mengsels met emulsie of met een ander type bindmiddel, aan omgevingstemperatuur).

Hot topic

In het kader van de strijd tegen CO2-emissie, het beperken van energieverbruik en het reduceren van dampen, probeert men over de ganse wereld al enkele jaren de productietemperatuur van warme asfaltmengsels te verlagen. Halfwarme asfaltmengsels zijn in de sector dan ook al geruime tijd een ‘hot topic’.

In het nieuwe Standaardbestek 250 versie 3.1 is ‘Asfalt bij Verlaagde Temperatuur’ (AVT) voorzien. Fabrikanten zullen niet zomaar mogen overschakelen op halfwarme productie. Zij zullen door middel van een zogenaamd validatiedossier moeten aantonen dat hun AVT-techniek geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de asfaltmengsels. Aswebo is de eerste asfaltfabrikant wiens validatiedossier is goedgekeurd.

Taskforce

In 2010 werd, in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken, BVA, OCW, COPRO en de Universiteit van Antwerpen een taskforce Asfalt bij Verlaagde Temperatuur opgericht. Aswebo miste de boot niet en nam actief deel aan deze werkgroep. Na jarenlang onderzoek naar hoe men de AVT in Vlaanderen kon introduceren, staan we exact vier jaar later voor een nieuwe start.

Wat is AVT?

Klassiek asfalt wordt bij ongeveer 180°C geproduceerd. AVT is asfalt die wordt gemengd bij een lagere temperatuur waarbij technieken worden toegepast om de viscositeit van het bindmiddel te wijzigen. Door een lager energieverbruik en lagere CO2-emissies biedt AVT voordelen voor mens en milieu.

19 November, 2014 - 12:15