Willemen Groep steunt Safety My Priority voluit

Prev Next

Safety My Priority. Zo heet de sensibiliseringscampagne van de Confederatie Bouw om het aantal arbeidsongevallen in de sector terug te schroeven. Het roept alle Belgische bouwbedrijven op om het bijhorende charter te ondertekenen om zo samen het signaal te geven dat veiligheid altijd op de eerste plaats komt. Een oproep die onze groep graag en met veel overtuiging beantwoordt.

De Belgische bouwsector telt jaarlijks 14.600 arbeidsongevallen. Dat zijn per dag 56 ongevallen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Er valt helaas ook één dodelijk slachtoffer per maand. “Deze cijfers zijn onaanvaardbaar”, zegt Paul Depreter, voorzitter van de Confederatie Bouw. “Daarom lanceren we Safety My Priority, een brede bewustmakingscampagne die ons land richting de top 5 van Europese landen met het minste arbeidsongevallen moet loodsen.”

De Algemeen Directeurs van de verschillende bedrijven in onze groep hebben het charter allemaal samen ondertekend. CEO Tom Willemen: “We willen hiermee het krachtige signaal geven dat veiligheid onze absolute prioriteit is en blijft. Als we onze veiligheidscijfers vergelijken met die van de ganse sector, doen we het zeker niet slecht. Maar we willen niet gewoon beter doen dan de anderen, het is ons doel om het aantal ongevallen met werkverlet te reduceren tot nul. Want elk ongeval is er één te veel.”

Om dat doel te bereiken organiseren de bedrijven in onze groep maandelijks toolbox-meetings op hun werven en jaarlijks opleidingsdagen met de focus op veilig werken. “Maar ook daarnaast wordt er voortdurend gecommuniceerd over veiligheid. Bovendien beschikt elke bouwvakker over een formulier waarmee hij kan nagaan of zijn werkplek al dan niet veilig is”, zegt Coördinerend Preventieadviseur Peter Van Oevelen. De initiatieven die Willemen Groep neemt op het vlak van veiligheid worden gebundeld in de interne veiligheidscampagne GO FOR ZERO die inmiddels al aan zijn achtste jaargang toe is.

Paul Depreter: "Ons land moet op zeer korte termijn even goed doen als Nederland, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië. We moeten het aantal arbeidsongevallen in onze sector heel snel halveren. Daarvoor rekenen we niet alleen op onze sector, maar ook op onze beleidsmakers. Zo moet veiligheid een belangrijk criterium worden in elke overheidsaanbesteding en moet veiligheid een verplicht vak worden in elke bouwopleiding in het middelbaar en het hoger onderwijs."

www.safetymypriority.be

24 June, 2019 - 15:30