Willemen Groep is SDG Champion

Prev Next

Op de dag Duurzaam Ondernemen overhandigde Voka het UNITAR-certificaat SDG Champion aan Willemen Groep. Die status behaalden we al in juni maar nu hebben we ook officieel het certificaat ontvangen als bekroning voor onze inspanningen om ons business model te verduurzamen aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. We bevestigen als toonaangevend bouwbedrijf hiermee onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Het behalen van het SDG Champion-certificaat benadrukt de bijdrage van Willemen Groep aan de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In oktober 2020 behaalden we al het UNITAR-certificaat SDG Pioneer. Nu gaan we dus nog een stap verder en zijn we SDG Champion. Een SDG Champion streeft naar echte transitie en draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij aan de systeemverandering die nodig is om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te vervullen. Om van Pioneer naar Champion te gaan hebben we sinds 2021 de nodige stappen gezet. Met het verlengen van het VCDO-certificaat in juni (voor de 6e keer) en het behalen van de SDG Champion-status bevestigt Willemen Groep haar leiderschap en betrokkenheid bij duurzaamheid.

Tom Willemen, voorzitter van Willemen Groep, is trots op de behaalde certificaten en benadrukt de voortdurende toewijding van het bedrijf aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. “We vinden het onze plicht te bouwen aan een betere wereld. Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen. Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent. We integreren de SDG’s in onze bedrijfsstrategie en zetten ze om in een duurzame strategie met prioritaire doelstellingen en actieplannen. We willen fungeren als voorbeeld binnen de bouwsector en zo andere organisaties inspireren om duurzame praktijken te omarmen en positieve veranderingen te bevorderen.”

"Als Willemen Groep streven we dagelijks naar het verminderen van onze impact op het milieu en het creëren van waarde voor de samenleving. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen fungeren daarbij als onze gids. Het behalen van de SDG Champion-status is een bevestiging dat onze inzet vruchten afwerpt en een erkenning van de toewijding van onze vele collega's die onze ambitie dag in, dag uit in hun werkzaamheden implementeren.", aldus Franky Van den Berghe, duurzaamheidsmanager van Willemen Groep.

“Concreet werken we in alle bedrijven aan het verlagen van onze CO2-emmissie. Zo heeft Franki Construct binnen onze business line bouw als één van de eerste Belgische bedrijven in 2016 een CO2-bewust certificaat behaald. Daarnaast heeft Kumpen als eerste binnen onze groep in 2022, dankzij een ketenanalyse van de riool-relining en daarbij horende maatregelen en inspanningen, niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder” vult Franky aan. “Willemen Infra zet in op circulariteit via investeringen in onze beton- en asfaltcentrales en sectorbetrokkenheid. Hierbij streven we naar 100% circulair asfalt en het toepassen van gerecycleerde granulaten voor duurzaam beton. De kwaliteit van het gerecycled product is essentieel. We streven naar klimaatneutraal bouwen zonder ecologische schade door grondige milieurisico-analyse en optimalisatie van middelen voor minimale impact” besluit Franky.

27 October, 2023 - 09:15

WILLEMEN GROEP hecht veel belang aan een goede service en klanttevredenheid. Daarom kunnen onze klanten beroep doen op W-CARE.

Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An important asset is that we have all aspects of the construction process under our own management and thus fully control the execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and experienced employees are willing to work at night and over the weekend to make sure they get everything done in time. In addition, thanks to our own COPRO-certified production and recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt and road concrete.

logo Sanitechniek

Sanitechniek PVBA was founded in 1984; then, after the expansion of our activities, Sanitechniek NV was founded in 1987. Sanitechniek has been a part of the Willemen Groep, Belgium’s largest family-owned construction company, since 1999. Our team consists of 50 motivated employees.

Willemen Real Estate is the Willemen Groep’s project development department.

Since 1998 Franki has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Since 2005, Cosimco has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Willemen Construct came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Willemen General Contractor and the construction department of Kumpen.