Openstelling fiets- en voetpad is nieuwe mijlpaal voor Mechels stationsproject

Prev Next

De nieuwe verbinding voor voetgangers en fietsers tussen het Douaneplein en de Brusselsesteenweg in Mechelen is officieel in gebruik genomen. Dit veilige en comfortabele traject van 2,6 km verbindt de fietsostrades naar Antwerpen en Brussel en maakt deel uit van de Tangent waar Franki Construct en Willemen Infra samen aan werken.

Wie te voet of met de fiets via het kruispunt Nekkerspoel vanuit de stad komt en naar de Nekkersite wil, moet voortaan niet meer bovengronds de N15 kruisen. Een brede en goed verlichte ondergrondse verbinding maakt een veilige oversteek mogelijk. En dat niet alleen onder de N15, maar ook onder de toekomstige Tangent.

Ook de Arsenaalpuzzel is zo goed als klaar. Dit knappe bouwwerk, exclusief voor voetgangers en fietsers, zorgt voor een veilige oversteek van de Leuvensesteenweg en de Tangent en biedt tegelijk nieuwe verbindingen aan. Ook het vervolgtraject tussen de Arsenaalpuzzel en de Leuvensevaart is helemaal nieuw. Iets verderop is de ondergrondse kruising met de Jubellaan al een tijdje in gebruik en ook het nieuw aangelegde voet- en fietspad langs de Stenenmolenstraat naar de Brusselsesteenweg is volledig afgewerkt. Daar ligt de fietsbrug die enkele maanden geleden al in gebruik genomen werd.

De nieuwe fiets- en wandelverbinding die Mechelen-Noord vlot met Mechelen-Zuid verbindt, werd dinsdagmiddag ‘ingefietst’ samen met Vlaams minister Bart Somers, Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen en schepen Patrick Princen. Eerder al werd een ondergrondse parking voor 2000 wagens in gebruik genomen en werd de spoorbypass gerealiseerd. Franki Construct en Willemen Infra werken nu druk verder aan de Tangent als verbindingsweg voor het autoverkeer.

 

21 December, 2021 - 15:30

Willemen Infra came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Aswebo, Aannemingen Van Wellen and the infrastructure department of Kumpen and is a leading road builder and asphalt and concrete manufacturer.

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.