Willemen Infra behaalt als eerste in België BENOR-certificaat wegenbeton

Prev Next

COPRO overhandigde maandag het BENOR-certificaat TRA 50 voor wegenbeton aan Willemen Infra. Het is de allereerste keer dat het certificaat wordt toegekend. “Als innovatieve wegenbouwer die kwaliteit steeds voorop plaatst, zijn we onmiddellijk op deze trein gesprongen. We zijn heel tevreden dat ons pionierswerk zich nu vertaalt in het behalen van dit belangrijk certificaat”, zegt Brecht Baert, kwaliteitsverantwoordelijke van Willemen Infra.

Het BENOR-merk biedt al meer dan veertig jaar kwaliteitsgarantie voor een brede waaier aan bouwproducten. In 2014 voerde het Vlaams Gewest hiertoe het Standaardbestek 250 versie 3.1 in. Sinds kort kunnen producenten ook een BENOR-certificaat bekomen voor betonmengsels voor toepassing in een betonverharding of lijnvormige elementen.
De voorbije jaren heeft de Sectorale Commissie alle nodige reglementen en documenten op punt gesteld zodat de certificatie effectief van start kon gaan. “Onze directie heeft onmiddellijk de nodige investeringen gedaan om een conform betonmengsel te kunnen maken. Dankzij een grondige voorbereiding, kennis en ervaring die we hebben opgebouwd in het kader van andere certificaties zoals voor asfaltmengsels, konden we de strakke planning die we ons zelf hadden opgelegd, aanhouden. Bovendien waren de tussentijdse staalafnames door COPRO steeds conform”, zegt Nico Torck, kwaliteitscoördinator van Willemen Infra.

Wegenbeton wordt gebruikt bij wegverhardingen en lijnvormige elementen. Omdat dit beton dagelijks wordt onderworpen aan belangrijke belastingen, zoals mechanische lasten en atmosferische invloeden, moet het aan heel specifieke eisen voldoen. De nieuwe certificatie omvat alle betonmengsels voor cementbetonverhardingen en ter plaatse gestorte lijnvormige elementen en zorgt ervoor dat de kwaliteit gegarandeerd is en schade op jonge leeftijd kan worden voorkomen. Bovendien versterkt het certificaat de reputatie van beton als duurzame en onderhoudsarme oplossing in de wegenbouw.

Willemen Infra behaalde het BENOR-certificaat met zijn mobiele betoncentrale die nu opgebouwd staat in Brugge. De centrale verhuist binnenkort naar de haven van Gent. Vanaf dit najaar zal de ruime regio Gent-Zeehaven bevoorraad kunnen worden met gecertificeerd wegenbeton. Brecht Baert: “Dankzij een efficiënte coördinatie kenden we een zeer korte doorlooptijd. Ik wil het ganse team, en iedereen die hier aan meegewerkt heeft, bedanken. Op dit moment hebben we een tiental samenstellingen in ons gamma. Om onze klanten nog beter te kunnen bedienen, willen we dit graag nog verder uitbreiden.”

3 July, 2018 - 15:30

Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An important asset is that we have all aspects of the construction process under our own management and thus fully control the execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and experienced employees are willing to work at night and over the weekend to make sure they get everything done in time. In addition, thanks to our own COPRO-certified production and recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt and road concrete.