Startschot voor werken ring rond Aalst is gegeven

Prev Next

Minister van Mobiliteit en Openbare werken Ben Weyts heeft donderdag de aftrap gegeven voor de werken aan de ring van Aalst (R41). Samen met burgemeester Christoph D’Haese en schepen van openbare werken Ann Van de Steen stak hij symbolisch de eerste spade in de grond. In hun toespraak werd het belang van deze werken, die in totaal 480 werkdagen in beslag zullen nemen, benadrukt. Franki Construct en Aswebo hebben dit project samen binnengehaald.

De ring rond Aalst wordt de komende jaren helemaal vernieuwd. Drie gevaarlijke kruispunten krijgen een grondige heraanleg en er komt ook nieuwe rotonde met daaronder een tunnel.

De nieuwe ring zal niet alleen meer capaciteit hebben, maar zal ook vlotter en veiliger zijn. Fietsers hoeven het verkeer niet meer te kruisen en maken gebruik van twee fietstunnels. Ook het viaduct tussen de Ledebaan en de Verbrandhofstraat krijgt een onderhoud. De onderbouw wordt aangepakt en de brug krijgt een nieuw wegdek. Verder omvat de opdracht de heraanleg van de Gentsesteenweg tussen de Welvaartstraat en de Sinte-Annalaan. Er komen brede fietspaden, parkeerstroken, nieuwe voetpaden en een gescheiden riolering.

De ondertunneling van de twee kruispunten zorgt ervoor dat het centrum van Aalst minder belast wordt en buurtbewoners minder last hebben van omgevingslawaai.

Meer info vindt u op de projectfiche van de R41 of op de projectwebsite www.ringaalst.be.

20 August, 2015 - 16:15