Drie bedrijven uit de groep werken samen aan 7 bruggen over Albertkanaal

Prev Next

De Vlaamse Waterweg heeft Via T Albert aangesteld om zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op het verhogen van de doorvaarthoogte. Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier. Via T Albert is een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap, die bestaat uit Franki Construct, Kumpen, Aswebo (allen Willemen Groep), Aelterman en Hye.

De Vlaamse Waterweg en Via T Albert ondertekenden vrijdag het contract voor het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Hiermee sluiten beide partijen een publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.

De herbouw van de zeven bruggen maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarthoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder.

Het wegwerken van deze beperkingen is van groot belang, gelet op de prognoses. “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer”, zegt Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. “Nóg meer extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen, bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport”, duidt Weyts.

De bouwwerkzaamheden zullen nagenoeg onmiddellijk fasegewijs aanvangen. De beëindiging van de bouwwerken is voorzien voor mei 2020. In de aanvangsfase worden in overleg met de nutsmaatschappijen kabels en leidingen verplaatst. Een belangrijke aandacht gaat uit naar minder hinder, waarvoor De Vlaamse Waterweg en Via T Albert overleg plegen met de gemeenten en stakeholders om af te stemmen en de hinder te beperken.
 

1 September, 2017 - 08:45

Willemen Construct came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Willemen General Contractor and the construction department of Kumpen.