Meerdere coördinatoren voor milieu en vergunningen (Oosterweel)

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar meerdere coördinatoren voor milieu en vergunningen over verschillende deelgebieden:

 • Kanaalzonetunnels (KZT)
 • Vork (VRK)
 • Bypass-Oost (BP)

 

Hoe bouw jij mee aan de strafste plannen?

 • Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen het deelgebied. Je stemt hiervoor af met de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsteams en de omgevingsmanager van het deelgebied;
 • Je analyseert de planning en de voorbereidingsdocumenten op milieu- en vergunningsaspecten;
 • Je toetst documenten die door ontwerp en werkvoorbereiding voorbereid worden;
 • Je zorgt voor de tijdige aanvraag van uitvoeringstoelatingen. Dit zijn bijv. lozingsmeldingen, domeinvergunningen en watercaptatievergunningen. Indien noodzakelijk stem je af met de bevoegde instanties en handhavers;
 • Je zorgt dat de proceduretijden in de planning opgenomen zijn;
 • Je houdt het vergunningenregister actueel voor wat betreft de uitvoeringstoelatingen;
 • Je controleert de verkregen uitvoeringstoelatingen(en) op overeenstemming met, c.q. afwijking van, de aanvraag en de met het bevoegd gezag gemaakte afspraken;
 • Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van het deelgebied bij het zorgvuldig en cfr. de voorschriften uitvoeren van de werkzaamheden;
 • Je volgt de acties uit de rapportage van de Milieucoördinator op;
 • Bij milieuincidenten informeer je de bevoegde instanties en adviseer je in overleg met de milieucoördinator over de aanpak van het incident;
 • Samen met de Milieucoördinator van de koepel analyseer je milieuincidenten en stel je verbetermaatregelen voor;
 • Je ondersteunt de Milieucoördinator bij het toezien op de naleving van de vergunnings- en uitvoeringstoelatingsvoorwaarden door werkvoorbereiding en uitvoering;
 • Je borgt de verwerking van de eisen uit uitvoeringstoelatingen in relatics;
 • Je inventariseert risico’s en draagt bij aan de beheersing van de risico’s;
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen van milieuinformatie (water, afval, energie) op de werf;
 • Je stemt af met je counterpart bij Lantis.

Wat heb je in huis?

 • Hoger onderwijs/Universiteit;
 • 1-3 jaar of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt kennis van milieuwetgeving;
 • Je hebt affiniteit met infrastructuur en/of bouw;
 • Je werkt nauwkeurig;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • Teamspeler.

Waar kan je bij ons op rekenen?

 • Maatschappelijke impact: werk mee aan dé werf van de eeuw, samen met toppers uit de bouwwereld.
 • Je kan meegroeien in een hoogtechnologische omgeving waarbij groei centraal staat. Interne mobiliteit: je kan doorheen de jaren doorschuiven naar andere, hogere functies.

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

Vacature Details

Aannemingsbedrijven 
Oosterweel
Sector 
Bouw
Industrie/Constructie/Installatie
Landbouw/Bosbouw/Visserij
Categorieën 
Bouw/Constructie
Project management
Recruiter info
Gregory Bovée
HR Officer

Aannemingsbedrijven