Deelgebied manager - Oosterweelverbinding

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar een deelgebied manager.

 

Hoe bouw jij mee aan de strafste plannen?

 • Bewaking en beheersing van de financiële, technische en termijngebonden aspecten van de aan de uitvoering gerelateerde werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van het bestek (contract) binnen het toegewezen deelgebied;
 • Je geeft leiding aan het uitvoeringsteam (dat onder meer bestaat uit projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders). De deelgebied manager stuurt hiërarchisch ook medewerkers in ondersteunende functies aan, zoals cost controller, planner en veiligheidsadviseur;
 • Het uitwerken van het deelkwaliteitsplan Werkvoorbereiding & Uitvoering;
 • In de aanbiedingsfase : samen met de operationele directeur uitvoering het ontwerp voor het toegewezen deelgebied op uitvoerbaarheid toetsen en meewerken aan het uitwerken van de aanbiedingsdocumenten en de contractueel overeengekomen aanbieding t.a.v. de uitvoering van het project;
 • In de realisatiefase :
  • de planning van het werk opvolgen en bewaken conform de gemaakte afspraken en het contract;
  • de bewaking en het bijstellen van de werkbegroting, beheersen van meer- en minderwerk;
  • de uitvoeringmethoden uitwerken en vastleggen in samenspraak met de Operationele directeur werkvoorbereiding & uitvoering en de betrokken projectleider.
  • de uitvoeringsmiddelen en de inrichting van de bouwplaatsen binnen het toegewezen deelgebied organiseren en bewaken, in overleg met de operationele directeur werkvoorbereiding & uitvoering en de betrokken projectleider;
  • toezicht op het uitvoeren van V&G-inspecties, het vaststellen en nemen van preventieve maatregelen;
  • interne en externe rapportages laten opstellen en goedkeuren, zorg dragen voor het beheer van documenten en voor de registratie van de uitvoeringsdocumenten t.b.v. het uitvoeringsdossier.
 •  Verwerken van gesignaleerde problemen i.v.m. raakvlakken met ander disciplines en/of projectonderdelen;
 • Het instrueren, op basis van het PBS, van zijn medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden;
 • De noodzakelijke assistentie verlenen aan de V&G-coördinator en waar nodig preventieve maatregelen nemen.
 •  

Wat heb je in huis?

 • Master bouwkunde/burgerlijk bouwkundig of industrieel bouwkundig ingenieur, aangevuld met 5 à 10 of meer jaar ervaring;
 • Leidinggevende skills;
 • Communicatief sterk;
 • Je bent een teamplayer.

Waar kan je bij ons op rekenen?

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en veel autonomie.
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken in de realisatie van uitdagende, complexe en prestigieuze projecten.
 • Een loopbaan met doorgroei kansen en opleidingsmogelijkheden.

 

Heb je interesse of wens je graag meer informatie?

Contacteer Gregory Bovée via gregory.bovee@willemeninfra.be of +32 473 31 71 35.

Vacature Details

Aannemingsbedrijven 
Oosterweel
Sector 
Bouw
Industrie/Constructie/Installatie
Installatie/Onderhoud/Herstellingen
Categorieën 
Admin/Secretariaat/Onthaal
Bouw/Constructie
Project management
Recruiter info
Cedric Bruynseels
HR Officer
0470547954

Aannemingsbedrijven