Sluis - Sint-Baafs-Vijve

Prev Next
Beschrijving 

In het kader van het grootscheepse binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen bouwde Franki Construct samen met Artes Depret voor De Vlaamse Waterweg een gloednieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve.

De sluis is 16 meter breed en kan grote vaartuigen aan met een lengte tot 190 meter en een breedte van 11,40 meter. Halfweg is er een extra sluisdeur. Daardoor kan ze ook dienst doen als kleinere sluis en kunnen kleinere schepen sneller geschut worden. De sluis zelf werd al in de zomer van 2020 in gebruik genomen. Daarna werd gestart met de bouw van een kofferdam haaks op de Leie, een kaaimuur op rechteroever en de afbraak van de oude sluis. Die werken waren afgerond in juni 2021.

De nieuwe sluis werd dus niet gebouwd op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Zo kon de bestaande sluis tijdens de bouw van de nieuwe sluis in gebruik blijven en was er nauwelijks hinder voor de scheepvaart. Allereerst moest er een nieuwe kaaimuur gebouwd worden, die de toegang tot de bestaande sluis verbreedde en de toegankelijkheid van de huidige sluis ook tijdens de werken garandeerde.

 

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Sint-Baafs-Vijve, West-Vlaanderen, België
Bouwheer 
De Vlaamse Waterweg
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, Artes Depret
Uitvoeringstermijn
3 jaar
Start werken
06-2018
Einde werken
06-2021