Propaantank BASF - Antwerpen

Beschrijving 

De site van BASF in Antwerpen is gelegen in het meest noordelijk deel van de Antwerpse haven. Met 54 productie-installaties op 600 hectare is BASF Antwerpen het grootste chemische productiecentrum van België en het tweede grootste van de BASF-groep wereldwijd. Franki Construct heeft in 2019 een nieuwe propaantank gebouwd in opdracht van de Italiaanse EPC-contractor Paresa. De tank heeft een doorsnede van ruim 72,6 m en is meer dan 28,5 m hoog. De funderingsplaat is 1 m dik (4.200m³).

De betonnen wand werd in glijbekisting opgetrokken door middel van een volcontinu 24/24 uren systeem, binnen de korte tijdspanne van 10 dagen.

Het verlaadstation en het leidingenstel werden ook door Franki Construct gebouwd.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Scheldelaan 600, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
BASF
Studiebureau 
Nico Terryn, Bureau De Fonseca
Uitvoeringstermijn
6 maanden
Start werken
10-2018
Einde werken
04-2019