Metrostation Toots Thielemans - Brussel

Prev Next
Beschrijving 

In het centrum van Brussel bouwen we in het kader van het Metro 3-project twee nieuwe metrotunnels en het gloednieuwe metrostation Toots Thielemans. Een eerste tunnel loopt van het Baraplein via de Jamarlaan en de Kleine Ring tot aan de Stalingradlaan waar we het nieuwe station aan het bouwen zijn. Van hieruit vertrekt een tweede tunnel onder het Zuidpaleis tot aan de Lemonnierlaan. Het bouwproject is één van de meest ambitieuze en complexe van deze tijd in onze hoofdstad. Franki Construct maakt samen met Besix en Jan De Nul deel uit van TM Toots, de tijdelijke maatschap die de werken uitvoert in opdracht van de MIVB.

Ambitieus en complex
Metrostation Toots Thielemans, vroeger bekend onder de projectnaam ‘Grondwet’, bevindt zich onder de Stalingradlaan, tussen de stations Brussel-Zuid en Anneessens. Het station zal bestaan uit twee perrons op niveau -2 en drie mezzanines voor de loketten en toegangen tot de perrons. Die zullen toegankelijk zijn via de Zuidlaan en het Zuidpaleis, en via een nieuwe voetgangerstunnel ook aansluiten op tramstation Lemonnier, dat op zijn huidige locatie blijft.

De bouw van het nieuwe metrostation en twee tunnels is een van de meest ambitieuze en complexe Brusselse bouwprojecten van deze tijd. Metrostation Toots Thielemans zal de wijk rond het Zuidpaleis ontsluiten door zijn ligging op Metro 3, de nieuwe slagader van het openbaar vervoer in Brussel. Met een capaciteit die drie keer hoger ligt dan de tram en met een doortocht iedere drie minuten wordt frequent en snel reizen gegarandeerd.

Minder hinder
De ervaring van de drie partijen binnen de TM Toots is van goudwaarde om het project binnen de planning en op de juiste manier uit te voeren. De werken gebeuren zowel boven- als ondergronds, in een dichtbevolkt gebied met veel winkels. TM Toots werkt om die reden samen met de MIVB, het Brussels Gewest, de Stad Brussel, de gemeente Sint-Gillis en andere stakeholders volgens een uitgebreid minder-hinderplan waarbij rekening gehouden wordt met omwonenden en handelaars uit de buurt.

Zo worden werkmethodes gebruikt die minder lawaai en trillingen veroorzaken, zal de ingenomen opslag- en werkruimte tot het absolute minimum beperkt blijven en is er een nieuwe rotonde aangelegd om het verkeer op de Kleine Ring om te leiden en de verkeerssituatie zo stabiel mogelijk te houden tijdens de voortgang en verschillende fases van het project. Dat enkele handelaars in september een nieuw en tijdelijk onderkomen kregen in het net ingehuldigde Stalingrad Village maakt ook deel uit van dat minder-hinderplan.

Klimaat en maatschappij
TM Toots engageert zich tijdens het project om in nauwe samenwerking met de MIVB kansarmen en mensen met een handicap stages en opleidingen aan te bieden en te werk te stellen. Bovendien doet de tijdelijke maatschap voor specifieke taken zoals buitenafwerking, metselwerk, vloerbedekking en verfwerk een beroep op Brusselse werkzoekenden in het kader van lokale integratieprojecten.

Daarnaast zet TM Toots ook actief in op een verlaging én tegelijk uitgebreide monitoring van de CO2-voetafdruk van de werken. CO2-drempels voor de grootste activiteiten zoals de levering van beton en wapeningsstaal en de afvoer van grond zijn vastgelegd en worden gemonitord. Concreet betekent dit dat de productie en de aan- en afvoerketen voor deze materialen vanaf het begin bepaald en opgevolgd worden.

Door middel van zonnepanelen produceert TM Toots op de site grotendeels eigen elektriciteit voor de kantoorunits in combinatie met de energetisch performante werfketen. Rekening houdend met het grote waterverbruik van de funderingstechnieken werd recent ook overgeschakeld op water van de Zenne in plaats van stadswater. Water dat gewonnen wordt uit grondwaterbemalingen wordt hoofdzakelijk in de Zenne geloosd in plaats van in de riolering. Er wordt ook bijna geen gebruik gemaakt van generatoren dankzij speciaal voorziene elektriciteitsaansluitingen voor de werfinstallaties. En waar mogelijk wordt zelfs elektrisch materieel ingezet.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Stalingradlaan, Brussel, Brussels, België
Bouwheer 
STIB-MIVB
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, BESIX, Jan De Nul
Start werken
06-2020