PROJECTFICHE
 
 
 
Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be
 
Verkeerscomplex Medialaan - Vilvoorde
 

Projectdetails


Activiteiten
Burgerlijke bouwkunde
Bruggen
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
Asfaltwerken

Aannemingsbedrijven
Willemen Infra

locatie
Medialaan
1800 Vilvoorde
België
Vlaams Brabant BE

Bouwheer
De Werkvennootschap

Bedrag
€16.000.000

Bijzondere kenmerken

Uitvoeringstermijn 
2 jaar 9 maanden

Start werken 
09-2020

Einde werken 
06-2023

Projectwebsite


 

Het op- en afrittencomplex aan de Medialaan en de Tyraslaan (N209) in Koningslo (Vilvoorde) wordt helemaal vernieuwd. Tegelijk wordt ook de R0-brug over de N209 gerenoveerd. De weginfrastructuur wordt compacter gemaakt en we voorzien een veilige infrastructuur voor de zachte weggebruikers met drie nieuwe fietsbruggen die worden verbonden met de fietssnelweg F23.

Het hoofddoel van de volledige heraanleg van het complex is het autoverkeer scheiden van het fiets- en voetgangersverkeer. De werken werden opgedeeld in 8 verschillende fases, met als doel het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Tijdens de volledige uitvoering blijft het verkeer, zij het met een verminderde capaciteit, circuleren. Hiervoor werd voorzien in heel wat tijdelijke wegenis, werd de middenberm verhard en fungeren de zijbermen als tijdelijke oprit. We streven in ieder project naar zo weinig mogelijk hinder en dat is hier niet anders.

Opvallend is de aandacht voor de actieve weggebruiker én de dieren. Ook voor de fietsers en voetgangers werd in een tijdelijke verbinding voorzien, gescheiden van het gemotoriseerde verkeer. Het nieuwe complex zal beschikken over een groenpassage, met ecoduikers en ecorasters om dieren optimaal te beschermen. De nieuwe fietsbruggen zijn 10 meter breed, waarvan een drietal meter groen zal zijn.

Alle aspecten van de wegenbouw zitten in dit project vervat: kunstwerken, fietsbruggen, groutwanden, ecopassages, zware kokers, diepe riolering, fasering in functie van verkeer, de wegenis zelf, … En om de hinder tot een minimum te beperken wordt tijdens weekends en verlofperiodes doorgewerkt. Planning en fasering zijn cruciaal. 
 

Willemen Infra

Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website

Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken. Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO-gecertificeerde productie- en recyclagesites één van de belangrijkste producenten voor asfalt en wegenisbeton.