Coördinator Maritieme zaken uitvoering Deelgebieden (Oosterweel)

Momenteel zijn we voor het project Oosterweelverbinding actief op zoek naar een coördinator maritieme zaken uitvoering deelgebieden.

Hoe bouw jij mee aan de strafste plannen?

Voor de verschillende deelgebieden zijn we op zoek naar een operationeel eerste aanspreekpunt voor maritieme zaken.

 • Je functioneert binnen de projectteams van de deelgebieden onder de operationele aansturing van de Omgevingsmanagers van de deelgebieden. De omgevingsteams uit de deelgebieden worden functioneel aangestuurd vanuit de koepelorganisatie van TM ROCO door het Hoofd Omgeving. Vanuit de koepel werken ook omgevingsexperts op het gebied van milieu, vergunningen, mobiliteit, maritieme aspecten en archeologie;
 • Je werkt nauw samen met de senior advisor Maritieme Zaken uit de koepel, samen zorgen jullie voor een robuust en veilig uitvoeringskader voor verkeer over het water;
 • Als Coördinator Maritieme zaken sta je in voor een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding van operationele nautische werkzaakheden op het water, de focus van de senior adviseur ligt op de structurele afspraken en de relatie met de nautische stakeholders.
 • Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen de deelgebieden op vlak van watergebonden verkeer. Je stemt hiervoor af met de ontwerp-, werkvoorbereidings- en uitvoeringsteams en de omgevingsmanagers van de deelgebieden.
 • Je toetst documenten die door ontwerp en werkvoorbereiding voorbereid worden op haalbaarheid op nautisch vlak;
 • Je zorgt voor de tijdige aanvraag van uitvoeringstoelatingen zoals bijvoorbeeld bij stremmingen.
 • Je onderhoudt goede contacten bij de verschillende stakeholders als daar zijn: Vlaamse Waterweg, PoAB, Stadshaven, Brabo dokloodsen en binnenvaart organisaties;
 • Je vertegenwoordigt samen met Senior Advisor Maritieme Zaken TM ROCO in overlegmomenten zoals daar zijn de verschillende werkgroepen rond VTS en bedieningsconcept Luikbrug;
 • Je verwerkt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van de VTS in een training voor eigen schippers en volgt de examinering op;
 • Je controleert de verkregen uitvoeringstoelatingen(en) op overeenstemming met, c.q. afwijking van, de aanvraag en de met het bevoegd gezag gemaakte afspraken;
 • Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van de deelgebieden bij het zorgvuldig en cfr. de voorschriften uitvoeren van de maritieme werkzaamheden;
 • Bij incidenten informeer je de bevoegde instanties en adviseer je in overleg met de senior Advisor Maritiem zaken over de aanpak van het incident;
 • Samen met de senior Advisor Maritiem zaken van de koepel analyseer incidenten en stel je verbetermaatregelen voor;
 • Je ondersteunt de senior Advisor Maritieme zaken bij het toezien op de naleving van de vergunnings- en uitvoeringstoelatingsvoorwaarden door werkvoorbereiding en uitvoering;
 • Je borgt de verwerking van de eisen uit uitvoeringstoelatingen in relatics;
 • Je inventariseert risico’s en draagt bij aan de beheersing van de risico’s.

Wat heb je in huis?

 • Hoger onderwijs/Universiteit;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met maritieme zaken in het algemeen en het nautische bestuurlijke kader in het projectgebied in het bijzonder;
 • Je werkt nauwkeurig;
 • Je beschikt over goede sociale vaardigheden;
 • In bezit van rijbewijs B;
 • Je bent een teamspeler.

Waar kan je bij ons op rekenen?

 • Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en veel autonomie;
 • De kans om samen met je collega’s het verschil te maken in de realisatie van uitdagende, complexe en prestigieuze projecten;
 • Een loopbaan met doorgroei kansen en opleidingsmogelijkheden;
 • Een aantrekkelijk verloningspakket.

Bij Willemen Infra draait alles rond de strafste plannen. Als deel van de Tijdelijke Maatschap Rechteroever Compleet (TM ROCO), werken Willemen Infra en Franki Construct mee aan de verbinding tussen de Scheldetunnel en de R1, zowel in noordelijke als in oostelijke richting. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm. We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien. Zo kunnen we altijd kwaliteit afleveren, hoe complex een project ook is.

 

Résumé de l'offre

Entrepreneurs 
Oosterweel
Sector 
Baugewerbe/Konstruktion
Industrie/Konstruktion/Ausrüstung
Landwirtschaft/Forstwirtschaft/Fischerei
Catégories 
Bauen/Baugewerbe
Projektmanagement
Informations sur le recruteur
Cedric Bruynseels
HR Officer
0470547954

Entrepreneurs