Belgisch-Nederlandse Handelsmissie: Circulaire bouw en duurzame infrabouw

Prev Next

Op 19 en 20 mei 2022 bracht een grote delegatie uit het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen en lokale overheden een tweedaags bezoek aan België, gericht op duurzame (infra)bouw. Het bezoek was een groot succes en werd als zeer geslaagd beschouwd.

Op de eerste dag van de missie vormde de prachtige Antwerpse Handelsbeurs het decor voor het programma, dat geleid werd door de Minister voor Buitenlandse Handel, Liesje Schreinemacher. Aan Vlaamse zijde namen minister voor Omgeving Zuhal Demir en minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters deel aan het programma.

Op de tweede dag leidde Vivianne Heijnen, Minister voor Milieu, de groep gericht op infrabouw tijdens de sessies in the Beacon. Hier werden de uitdagingen besproken bij nieuwbouwprojecten en bij de vervangings- en reparatieopgave in de infrastructuur. Daarna vond er uitgebreide kennisuitwisseling plaats met Belgische counterparts in Antwerpen, Brussel en Leuven, gevolgd door bedrijfsbezoeken, waaronder een bezoek aan Willemen Infra.

Ter voorbereiding op het sitebezoek aan de asfaltcentrale in Kieldrecht, werd de verduurzamingsstrategie van Willemen Infra toegelicht. Bij de asfaltcentrales van Willemen Infra wordt al enkele jaren ingezet op circulariteit. Zo worden bijvoorbeeld bij de asfaltmengsels in Kieldrecht (Haven Antwerpen) tot 70% asfaltgranulaat gedoseerd (APO-A) en bij de betonproductie worden gecertificeerde mengsels (TRA50) gebruikt waarin tot 40% van het steenskelet is vervangen door hoogwaardig betongranulaat. Het bezoek aan de centrale van Willemen Infra was het sluitstuk van de missie en toonde de inzet en toewijding van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

23 Mai, 2022 - 14:45

Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie. Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants d’asphalte et de béton de route.