Albertkanaal cluster 2: brug Lummen is afgebroken, brug Herentals verplaatst

Prev Next

Het voorbije weekend stonden er belangrijke werkzaamheden op het programma voor de herbouw van enkele bruggen over het Albertkanaal. In Lummen werd brug BR24 afgebroken, in Herentals werd BR42 verschoven naar een tijdelijke locatie. De werken in Lummen konden live gevolgd worden via een livestream op de website van opdrachtgever De Vlaamse Waterweg, die maar liefst 13.000 keer werd bekeken. Alle werken zijn goed verlopen.

Enkele maanden geleden zijn de werken aan de brug van de Herenthoutsesteenweg over het Albertkanaal in Herentals opgestart. Er wordt een nieuwe, verhoogde brug gebouwd en het kanaal wordt ter plaatse verbreed. Zondag werd de bestaande brug verschoven naar een tijdelijke locatie om plaats te maken voor de nieuwe brug. “Het is een kunstje dat Franki Construct ook al uitvoerde bij de brug in Geel-Stelen uit cluster 1. Een tijdelijke weg naar de bestaande brug op haar nieuwe locatie moet zorgen voor een vlotte verkeersafhandeling”, vertelt projectleider Maurits. Bekijk de video.

Een dag eerder werd gestart met de sloop van brug BR24 over het Albertkanaal in Lummen. Ook daar komt de nieuwe brug op dezelfde locatie als de bestaande brug. Een nieuwe tijdelijke weg moet de industriezone Lummen-Gestel bereikbaar houden. Om iedereen de mogelijkheid te geven om deze spectaculaire werken te volgen, voorzag De Vlaamse Waterweg in een livestream. “Anders dan bij de afbraakwerken in cluster 1 werd het middendeel van brug niet ‘stukgeknabbeld’ waarna het puin uit het kanaal gebaggerd moest worden. Wel werden de balken van het middendeel losgezaagd en aan de hand van een duolift met telescoopkranen uitgehesen en aan wal afgebroken”, legt projectleider Maurits uit. Bekijk de video.

Cluster 2

De werken aan beide bruggen kaderen in de verhoging van in totaal 15 bruggen over het Albertkanaal om de capaciteit van het kanaal te verhogen. Beide bruggen maken deel uit van ‘cluster 2’, waarin Franki Construct en Willemen Infra in tijdelijk maatschap van Hye en Aelterman instaan voor de verhoging van 8 bruggen. Cluster 1 telde 7 bruggen die intussen allemaal in gebruik zijn. Het Albertkanaal is met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar de belangrijkste waterweg. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt echter een knelpunt voor de binnenscheepvaart. Daarom worden de bruggen verhoogt tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m, zodat binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot kunnen passeren. Bovendien krijgt ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen.

Ook op het kanaal Brussel-Charleroi was Franki Construct afgelopen weekend druk in de weer. In Drogenbos werd de passerelle afgebroken om plaats te maken voor de Driefonteinenbrug die volgend jaar verwacht wordt.

 

30 June, 2020 - 11:15

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.