Nieuw stationsgebouw Roeselare krijgt vorm

Prev Next

De werken aan het station van Roeselare zitten op schema voor de opening in maart. Vlak voor de jaarwisseling werd de glasgevel gemonteerd en binnenkort wordt gestart met de afwerking van de binnenruimtes. 

Precies een jaar geleden is Franki Construct gestart met de renovatie van het volledige stationsgebouw. De werken omvatten onder meer de afbraak van een deel van het oude station en de realisatie van een nieuwbouw. Een ander deel werd gefaseerd ontmanteld en grondig gerenoveerd. Een belangrijk aandachtspunt is dat tijdens alle faseringen het station en de loketten steeds operationeel dienden te zijn.

Allereerst werd de nieuwbouw van het station gerealiseerd. Vervolgens werd aan de binnenzijde gestart met de renovatie van de bestaande stationshal en de kantoorgebouwen die als één grote cascoruimte worden ingericht. De draagstructuur van dit deel van het stationsgebouw bleef behouden zodat het nieuwe plafond er kon aan opgehangen worden. Langs spoor 3 aan de achterzijde van het station werd een nieuw gedeelte door middel van een staalstructuur in overkraging bijgebouwd. De kantoren op de eerste verdieping werden aangepast aan de huidige normen. De totale gelijkvloerse oppervlakte bedraagt 4.200 vierkante meter. De volledige aanpassing en coördinatie van de technieken wordt mee verwezenlijkt tijdens alle fasen van dit project.

In het voorjaar van 2017 gaan de werken verder met de sloop van het resterende deel van het oude stationsgebouw. Dit is nodig om de doorsteek onder het viaduct, richting Ardooisesteenweg 25 meter breder te maken. Een bredere en aangenaam verlichte doorgang onder het spoorwegviaduct en een ruimer en autovrij stationsplein zullen de stationsomgeving omvormen tot een aantrekkelijk knooppunt van wonen en werken, reizen en winkelen.
 

12 January, 2017 - 10:15

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.